Liittymislomake

TULLIVIRKAMIESLIITTO RY Työttömyyskassa JATTK
JÄSENHAKEMUS
Liityn seuraavaan Tullivirkamiesliiton alayhdistykseen
Liityn jäseneksi
HENKILÖTIEDOT
Henkilötunnus
Sukunimi
Etunimet
Kutsumanimi
Äidinkieli
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Työpuhelin ja sähköposti
Kotipuhelin ja sähköposti
Koulutus
Valitse ammatti ja virkanimike
Työsuhteen laatu
Työ-/virkasuhde alkaen
Määräaikainen työ-/virkasuhde päättyy
Tullitoimipaikka
Tehtävä
Palkkataso
Tasokorotus
Korotuksen peruste
Takuuosa
Haen jäsenyyttä alkaen
Jäsenmaksuperintä
Edellinen liitto ja/tai yhdistys
Henkilökohtaisen palkanosan perusteita koskevat tiedot saa antaa minua edustavan luottamusmiehen käyttöön
Osoitetietoni saa luovuttaa järjestötoimintaan kuulumatonta suoramainontaa varten
Valtuutan Tullivirkamiesliitto ry:n sanomaan irti jäsenyyteni edellisestä liitostani ja työttömyyskassastani?
VALTAKIRJA AMMATTIYHDISTYKSEN JÄSENMAKSUN PERIMISEKSI
Suostun tällä valtakirjalla siihen, että ammattiyhdistyksen jäsenmaksu saadaan toistaiseksi pidättää palkastani siten kuin kulloinkin voimassa olevista määräyksistä ja/tai sopimuksista ilmenee ja sen suuruisena kuin valitsemani yhdistys sen palkanmaksajalle ilmoittaa.

VALTUUTUKSEN PERUUTTAMINEN
Tämän valtuutuksen voi peruuttaa tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen. Perintä lopetetaan tällöin 30 päivän kuluttua ensiksi alkavan perintäkauden alusta lukien laskettuna peruutusilmoituksen saapumisesta palkanmaksajalle. Valtuutus raukeaa palvelussuhteen päättyessä edellä mainitussa työpaikassa.
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi