Poppius-apurahat haettavana - Tiedote 29/2020

Tullivirkamiesliitto tukee Poppius-rahaston avulla jäsenyhdistysten jäsenten opintoja tullityössä tarvittavien ammattitietojen ja -taitojen syventämiseksi ja kehittämiseksi sekä harkinnan mukaan jäsenten muitakin sivistystarpeita. Liittohallitus voi myöntää apurahaa opinto-, matka- ja muihin kuluihin kotimaassa ja kielikursseihin myös ulkomailla.

Jätä vapaamuotoinen hakemuksesi liitteineen 31.12.2020 mennessä mieluimmin sähköpostilla liisa.kangassalo@tulli.fi (tai postita osoitteella Tullivirkamiesliitto r.y., PL 235, 00101 Helsinki). Merkitse sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoreen tunnukseksi sana Poppius. Liitä mukaan tarvittavat tositteet ja muista myös esittää haettavan tuen euromäärä!

Katso myös alla olevat Poppius-rahaston tarkemmat hakuohjeet ja säännöt.

Hakemukset käsitellään liittohallituksen kokouksessa tammikuussa 2021 ja jokaiselle hakijalle ilmoitetaan päätöksestä sähköpostilla.

Poppius-apurahan hakeminen

Sääntöjen mukaan myönnettävistä apurahoista päättää Tullivirkamiesliiton hallitus kaksi kertaa vuodessa kesäkuun ja joulukuun loppuun mennessä. Apurahan hakemisesta ilmoitetaan jäsenistölle Tullivirkamiesliiton tiedotteella ja liiton internet-sivulla. Erityisestä syystä apurahaa voidaan myöntää muulloinkin.

Kirjallisesta hakemuksesta tulee ilmetä

  1. hakijan täydelliset henkilötiedot ja jäsenyhdistys
  2. apurahan käyttötarkoitus mahdollisine suunnitelmineen ja ohjelmineen
  3. ajankohta, johon mennessä apuraha aiotaan käyttää
  4. haettavan apurahan suuruus sekä tiedot siitä, onko hakenut ja saanut apurahaa tai muuta tukea muualta samaan käyttötarkoitukseen.

Poppiusrahaston säännöt

1 § Rahaston tarkoituksena on edistää ja tukea Tullivirkamiesliitto ry:n jäsenyhdistysten jäsenten opintoja tullityössä tarvittavien ammattitietojen ja -taitojen syventämiseksi ja kehittämiseksi sekä muutenkin edistää ja tukea jäsenten sivistystarpeita.

2 § Tarkoituksen toteuttamiseksi Tullivirkamiesliitto ry:n hallitus voi myöntää apurahaa opinto-, matka- ja muihin kuluihin kotimaassa sekä kieliopintokursseihin myös ulkomailla.

3 § Rahaston alkupääoma oli rahastoa perustettaessa kymmenentuhatta (10 000) markkaa. Rahaston arvosta voidaan jakaa apurahoina vuosittain enintään kymmenen (10) prosenttia. Rahastoon voidaan siirtää vuosittain tulo- ja menoarviossa mahdollisesti varattu määräraha. Rahasto voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia. Rahaston sääntöjen mukaisesti huomioidaan lahjoittajien mahdollisesti määrittelemät käyttötarkoitukset.

4 § Apuraha haetaan Tullivirkamiesliitto ry:n hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti kirjallisesti pääsääntöisesti etukäteen ennen apurahan käyttötarkoituksen päättymistä.

5 § Apurahaa voidaan myöntää samaan tarkoitukseen vain yhden kerran. Apurahaa ei voida myöntää samalle hakijalle kuin joka kolmas (3) vuosi.

6 § Apurahaa ei saa siirtää toiselle henkilölle. Apurahan saajan tulee kahden (2) kuukauden kuluessa käyttötarkoitukseen liittyneen toimenpiteen päättymisestä antaa Tullivirkamiesliitto ry:n hallitukselle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä. Jos selvitystä ei anneta, apurahan saaja on velvollinen palauttamaan maksetun apurahan Tullivirkamiesliitto ry:lle. Tullivirkamiesliitto ry:llä on vapaa oikeus käyttää omissa tarkoituksissaan tehtyä selvitystä.

7 § Apurahaa ei myönnetä Tullivirkamiesliitto ry:n eläkeläisjäsenille.

 Lisätietoja
Sihteeri Liisa Kangassalo liisa.kangassalo@tulli.fi tai gsm 040 332 2101

Liittohallituksen kokous 22.10.2020 - Tiedote 28/2020

Valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaiset virastoeräneuvottelut alkavat

Valtion virka- ja työehtosopimuksen (VES) sopimuskausi on 1.4.2020–28.2.2022. Toinen yleiskorotus, 0,97 %, kuitenkin vähintään 20,37 euroa, maksetaan 1.6.2021. Paikallisesti neuvoteltava virastoerä 1,00 % toteutetaan 1.5.2021 lukien. Virastoeräneuvottelut on käytävä 15.3.2021 mennessä. Jos virastoeräneuvotteluissa ei synny neuvottelutulosta, niin silloin korotus toteutetaan prosentuaalisena korotuksena.

Virastoerä on suunnattava siten, että palkkauksella edistetään valtionhallinnon ja sen toimintayksiköiden tuloksellisuutta, parannetaan kilpailukykyä osaavan henkilöstön saatavuudesta ja palveluksessa pysyttämiseksi sekä parannetaan naisten ja miesten välistä palkkatasa-arvoa. Erää ei tulisi ilman perusteltua syytä osittainkaan toteuttaa yleiskorotuksena tai muuna kaikille tulevana korotuksena. Palkkausjärjestelmän yleinen kannustavuus tulee ratkaisulla säilyttää.

Liiton hallitus keskusteli alustavasti kohteista, joihin virastoerää kohdennettaisiin. Tullin hallinnon ja henkilöstöjärjestöjen kanssa neuvottelut käynnistyvät 4.11. pidettävällä kokouksella. Sovittuna on neuvotteluja varten myös 12.11. ja 26.11.

Pohjoismaisten tullijärjestöjen yhteistyöelin

Pohjoismaisten tullijärjestöjen yhteistyöelin (NTO) on pitänyt etäkokouksia Teams-sovelluksella keväästä lähtien. Kokouksissa on keskusteltu eri pohjoismaiden asioista, koronatilanteesta, maakohtaisista rajoituksista, pohjoismaisten tullien tekemistä toimenpiteistä koronakriisin keskellä. Keskusteluissa on ollut esillä myös työturvallisuuteen liittyviä asioita mm. suojavälineet ja muita henkilöstön koronalta suojautumiseen liittyviä asioita. Seuraava NTO:n kokous pidetään 28.10. Kokoukseen osallistuu liiton kansainvälisten asioiden hoitaja Rainer Lindholm.

Akavan syysliittokokous

Akavan syysliittokokous pidetään 24.11.2020. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat mm. vuoden 2021 toiminnan päälinjat sekä talousarvio (2021) ja päätetään Akavan strategia vuosiksi 2021-2024.

Yhdistysten vuosikokoukset 2021

Pohjan Tullivirkamiehet vuosikokous 20.2.2021.

 Tiedustelut

 Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

Liittohallituksen kokous 1.10.2020 - Tiedote 27/2020

Tullivirkamiesliiton liittokokouksen paikka siirretty

Koronatilanteen vuoksi on Tullivirkamiesliiton liittokokouksen paikka vaihdettu. Liittokokous pidetään 25.11.2020 Sokos Hotel Triplassa Pasilassa. Liittokokousedustajille ja liiton hallituksen jäsenille tarjotaan mahdollisuus osallistua etäyhteydellä kokoukseen.

Palkkatyöryhmä

Läpivalaisutehtäviin vaativuustasolle 9 on lisätty tehtäväluetteloon läpivalaisuyksikön pääkäyttäjän tehtäväkuvaus. Lisätty lause: ”Tehtävään kuuluvat em. tullirikosten paljastaminen ja ehkäiseminen läpivalaisun avulla sekä tullivalvontatehtävät”. Maininta löytyy myös muista läpivalaisutehtävistä.

Palkkatyöryhmän kokouksessa tarkasteltiin vuonna 2018 Tulliin tulleiden henkilöiden henkilökohtaisen osan kehitystä 28.9.2020 mennessä. Henkipisteiden kehityksessä oli merkittävää vaihtelevuutta. Tarkastelua jatketaan 14.10.2020 pidettävässä palkkatyöryhmän kokouksessa.

Tallinna

Tallinnassa liiton huoneiston lähistöllä katutyöt edelleen jatkuvat. Kulku Roosikrantsi-kadulle, joka on liiton huoneiston vieressä, tapahtuu Vapauden aukion (Vabaduse Väljak) puolelta.

Hissikortit

Rukan ja Ylläksen lomamökkeihin on hankittu kuhunkin huoneiston 4 kpl blankkoja hissikortteja.

Korteille jokainen voi ladata tarvitsemansa määrän arvoa tai laskuja. Kortit tulee käytön jälkeen palauttaa niiden säilytyspaikkaan seuraavia lomailijoita varten.

Liittohallituksen kevätseminaari

Liittohallituksen kevätseminaari Viking Linella on varattu 7.-9.4.2021. Seminaarin pitäminen laivalla edellyttää koronatilanteen rauhoittumista. Viime kevään seminaari pidettiin etäkokouksena.

Tiedustelut

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739