Kari Salmen raportti 13.2.2013 - Tiedote 6/2013

Tulliliiton puheenjohtaja Markku Kosonen esitti Valtiovarainministeriön (VM) ydintoiminta-analyysin tiedonkeruuvaiheessa syksyllä 2012 yhden rajaviranomaisen mallia.  Tullivirkamiesliiton puheenjohtaja Jari Nieminen kuten ei myöskään Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen pitäneet esitystä hyvänä tässä valtiontalouden tilanteessa ja varsinkin, kun Veto-hankkeen myllerryksestä oli juuri selvitty. Tullin valvontatehtävien laittaminen selvityksen alle heti perään on liikaa.  Tullin henkilöstölle on saatava hengähdystauko kaikenlaisista selvittelyistä.

Kososen esitys eteni VM:ssä vaikuttavuus- ja tuloksellisuushankkeen (Vatu) yhdeksi osahankkeeksi. Tullivirkamiesliiton puheenjohtaja Nieminen keskusteli asiasta sisäasiainministeriön (SM) kansliapäällikkö Päivi Nergin kanssa 15.2.2013. Nerg kertoi yksiselitteisesti, että selvitysmies Kari Salmen raportissa oleva Tullia koskeva osuus on seurausta em. Vatu-aloitteesta. Nerg totesi, esityksen tekijän tulisi myös kantaa vastuu asiassa. 

Tullivirkamiesliitto pyrkii kaikin tavoin säilyttämään Tullin nykyiset tehtävät, eikä tarkoituksellisesti aseta niitä selvityksen alaisiksi.

Lisätietoja puheenjohtaja Jari Nieminen jari.nieminen@tulli.fi tai gsm 040 332 6739