Jari Niemisestä Tullivirkamiesliiton puheenjohtaja

CSC 0043Liittokokous valitsi yksimielisesti Tullivirkamiesliiton uudeksi puheenjohtajaksi Jari Niemisen Tullitarkastajayhdistys ry:stä kaudelle 2016-2018. Liittoa 2014-2016 luotsannut Kari Lehtinen ei enää asettunut ehdolle. Nieminen oli liiton puheenjohtajana edellisen kerran 2010-2014 ja hän on sitä ennen toiminut liittohallituksen jäsenenä, joten kokemusta liiton toiminnasta on ja näkemys siitä, mihin suuntaan liittoa pitää viedä ja yhteistyökumppanit Pardiassa, Tullissa, muissa henkilöstöjärjestöissä ja ministeriöissä ovat tuttuja. Hänen mottonaan ovat pitkäjänteisyys, varmuus ja jatkuvuus. 

Liiton toiminnantarkastajiksi valittiin Terttu Tähtivaara ja Ria Kerminen ja varatarkastajiksi Lea Kyrönlahti ja Tarja Kuusiniemi.

Uusi liittohallitus on seuraava: Jouni Tiitinen ja Rainer Lindholm Helsingin Tullivirkamiesyhdistyksestä (varajäseninä Kari Lehtinen ja Mervi Halt), Anita Vilkki Itä-Suomen Tullivirkamiesyhdistyksestä (varalla Kirsi Heikkinen), Ulla Vehviläinen Lounais-Suomen Tullivirkamiesyhdistyksestä (varalla Sanna Ahtiainen), Tuula Birstolin Pohjan Tullivirkamiehistä (varalla Tiina Kaivolahti Pohjanmaan Tullivirkamiesyhdistyksestä), Liisa Kataja Satakunnan Tullivirkailijoista edustaa myös Lahden Seudun Tullivirkamiehiä, Pohjanmaan Tullivirkamiesyhdistystä ja Lapin Tullivirkamiehiä (varalla Sampo Niittyvuopio Lapin Tullivirkamiehistä), Katja Mikkola Sisä-Suomen Tullivirkamiesyhdistyksestä (varalla Anne Oikarinen) ja Pekka Kolehmainen Tullitarkastajayhdistyksestä (varalla Pekka Äijälä).

Henkilövalintojen lisäksi liittokokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2015 ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Toimintasuunnitelma ohjaa uuden liittohallituksen työtä. Yleisvaliokunnan esityksestä suunnitelmassa otetaan erityisesti huomioon koulutuksen järjestäminen, koska Pardia organisaatiomuutoksen myötä lopettaa järjestökoulutuksensa vuoden 2017 alusta.  "Ei muuta kuin kääritään hihat ja ryhdytään hommiin", kannustaa Puheenjohtaja Nieminen uutta liittohallitusta. Haasteita ja vaikeita asioita tulevaisuudessa riittää!