Lausunto tavaroiden maahantuonnon arvonlisäverotuksen siirtämistä Verohallinnolle koskevaksi lainsäädännöksi, VM146:00/2016

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa koskien tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtämistä Verohallinnolle koskevaksi lainsäädännöksi (VM146:00/2016). Tullivirkamiesliitto ry ja Verovirkailijain Liitto ry yhdessä lausuvat, että toimintojen varmistamiseksi sekä Verohallinnossa että Tullissa tulee molemmille viranomaiselle taata riittävät henkilöstöresurssit ja määrärahat tehtävien suorittamiseen. Lisäksi arvonlisäverotustoimintojen rajapintoihin liittyvien tehtävien sekä yhteistyön toimivuus tulee varmistaa.

Edellytämme, että kaikki henkilöstöön kohdistuvat toimet tehdään hyvän henkilöstöpolitiikan mukaisesti ja yhteistyössä sekä Tullin että Verohallinnon henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Kirsi Huhtamäki                                        Jari Nieminen

puheenjohtaja                                          puheenjohtaja

Verovirkailijani liitto ry                              Tullivirkamiesliitto ry