Ylimääräinen liittokokous Tikkurilassa - Tiedote 4/2017

Tullivirkamiesliiton ylimääräinen liittokokous pidettiin Tikkurilassa Sokos Hotel Vantaassa 13.3.2017. Kokous oli kutsuttu koolle käsittelemään liittohallituksen tekemää keskusjärjestöselvitystä ja päättämään jatkotoimista.

Liiton puheenjohtaja Jari Nieminen esitteli liittokokousedustajille tehtyä liiton keskusjärjestöselvitystä. Esityksessä kerrottiin Pardiaan ja sitä kautta suoraan liittoomme sekä jäsenistöömme vaikuttavista taustoista. Taustana läpi käytiin vuonna 2014 STTK:n ja SAK:n hotelli Tornissa pitämää salaista kokousta, koskien uutta keskusjärjestöhanketta ja sen vaikutuksia Pardiaan mm. jäsenliittoihin, talouteen ja tulevaisuuteen. STTK:n ja SAK:n keskusjärjestöhanke lopulta kariutui 1.6.2016, mutta seuraukset pardialaisessa kentässä eivät ole siihen pysähtyneet. Osa pardialaisista liitoista ovat parhaillaan tekemässä omia keskusjärjestöselvityksiä ja Pardia itse etsii järjestöllisiä kumppanuuksia.

Puheenjohtajan pitämässä esityksessä kuultiin 1.1.2017 Verohallintoon (VETO) siirtyneiden ja samalla liitosta eronneiden jäsenten vaikutus liiton talouteen. Esityksessä läpikäytiin myös vertailuja liittymisestä joko suoraan Akavaan tai eräiden Akavassa jo olevien akavalaisen jäsenliittojen kautta sekä otettiin kantaa, että miksi vaihtoehtona ei ole SAK/JHL. Tärkeinä arvoina olivat mm. edunvalvonnan ja liiton neuvotteluoikeuksien sekä edustuksien (Tullissa) säilyminen, jäsenen jäsenmaksun säilyminen 1 %:ssa ja liiton itsenäisyyden säilyminen.

Ylimääräinen liittokokous päätti seuraavat asiat:

1 Julkishallinnon Asiantuntijat ry Offentliga Sektorns Sakkunniga rf valtuutettiin tekemään Akava ry:lle ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:lle ennakkokyselyn jäsenyydestä (äänestys: 32 päätösesityksen puolesta, 4 vastaan, 1 tyhjä)

2 Julkishallinnon Asiantuntijat ry Offentliga Sektorns Sakkunniga rf valtuutettiin tekemään Akava ry:lle ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:lle jäsenhakemus, mikäli Akava ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ennakkopäätös jäsenyydestä on myönteinen

3 Tullivirkamiesliitto eroaa Palkansaajajärjestö Pardiasta, mikäli Akava ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry hyväksyy Julkishallinnon Asiantuntijat ry Offentliga Sektorns Sakkunniga rf:n jäsenhakemuksen.

Jotta yhteinen kattojärjestö (Julkishallinnon Asiantuntijat ry) voisi jättää ennakkokyselyn ja jäsenhakemuksen Akavan jäsenyydestä on myös Verovirkailijain liitto ry:n ja Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys ry:n tehtävä myönteiset päätökset em. päätöskohdista. Vaikka Julkishallinnon Asiantuntijat ry pääsisi jättämään hakemukset Akavaan, niin lopullisen päätöksen Akavan jäsenyydestä tekee vasta Akavan hallitus.

Verovirkailijain Liitto ry:llä on asiasta päättävä kokous 15.3.2017 ja Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys ry:llä (UHVY) on päättävä kokous 20.3.2017.

Keskusjärjestön mahdollinen vaihtaminen ei muuta Tullivirkamiesliiton nykyistä toimintaa millään tavalla! Kaikkien liittomme jäsenten etua ajetaan jatkossakin riippumatta koulutustaustasta tai asemasta. Jäsenten edunvalvonta, jäsenmaksu, liiton itsenäisyys, talous ja arvot, kuten puoluepoliittinen sitoutumattomuus säilyvät entisellään. Edustukset Tullin eri toimielimissä jatkuvat entiseen tapaan ja kaikki jäsenedut kuten lomapaikat, vakuutukset, työttömyyskassa jne. säilyvät.

Kokoukseen osallistui 37 yhdistysten valitsemaa edustajaa, 11 liittohallituksen jäsentä sekä liiton taloudenhoitaja ja sihteeri. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pekka Äijälä, pöytäkirjasihteerinä Outi Hyytinen, teknisenä sihteerinä Anne Oikarinen, ääntenlaskijoina Maarit Laine ja Outi Taskila ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Tanhua ja Anssi Tolonen.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739