Liittohallituksen kokousinfo 13.6.2017 - Tiedote 12/2017

Akavan ja Tullivirkamiesliiton jäsenedut

Ammattiliitto AVAn jäsenenä Tullivirkamiesliiton jäsenet voivat nyt hyödyntää Akavan jäsenetuja. Järjestön jäsenyys oikeuttaa mm. alennuksiin monissa kotimaan lomakohteissa. Akavalaisten lomatoimintaa organisoi A-lomat, jonka lomamökit ovat akavalaisten käytössä jäsenhintaan. Jäsenedut löytyvät Akavan nettisivuilta uudesta Member+ jäsenetupalvelusta. Kun Tullivirkamiesliiton jäsen rekisteröityy palveluun ensimmäistä kertaa, hänen tulee valita valikosta omaksi liitokseen Ammattiliitto AVA.

Tullivirkamiesliiton omat jäsenedut, kuten matkustaja- ja matkatavaravakuutus, sekä Ifin kautta otetut edulliset vakuutukset ovat edelleenkin voimassa. Jäsenten käytössä on edulliset lomapaikat Tallinnassa, Rukalla ja Ylläksellä sekä liiton huoneisto Helsingissä.

Tullivirkamiesliiton jäsenkortit uusitaan ja niihin tulevat sekä AVAn ja Akavan logot. Uudet kortit tulevat postitse jäsenten kotiin ja ne ovat voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Vanhat kortit ovat voimassa niin kauan, kunnes uudet kortit ovat saapuneet.

Tullivirkamiesliitto tilaa kaikille jäsenilleen vuodeksi 2018 Akavan kalenterit, jotka toimitetaan suoraan jäsenen kotiosoitteeseen. Osoitelähteenä käytetään liiton jäsenrekisteriä. Kalenteri sisältää edelleen liiton oman osuuden.

 

Luottamusasiat

Liittohallitus jatkoi toukokuun liittokokouksessa aloitettua keskustelua liiton lakimiespalveluista. AVAn jäsenistä Verovirkailijan Liitto on järjestänyt itse lakimiespalvelunsa, Ulkoasiainhallinnon Virkailijayhdistys ostaa täyden palvelun lakimiesapua ja Tullivirkamiesliitto käyttää tarvittaessa tietyn lakitoimiston palveluja. AVAn hallituksessa käydään tulevassa elokuun kokouksessa keskustelua mahdollisista yhteisistä lakimiespalveluista.

Luottamusasioiden viemisestä eteenpäin lakitoimistoon päättää edelleenkin Tullivirkamiesliiton liittohallitus. Virkamieslain tulkintaan liittyvissä asioissa Tullivirkamiesliitto kysyy ensin Jukon kantaa lakimiespalvelujen hyödyntämisestä.

Tullin palkkausjärjestelmän uudistukseen liittyvien palkkojen tultua maksuun on tullut ilmi pari tapausta, jossa virkamiehelle on pidemmän ajan maksettu liikaa palkkaa esimerkiksi siksi, että tilitositelomakkeeseen on merkitty suurempi henkipisteiden määrä, kuin mitä kehityskeskustelussa on määritetty. Lain mukaan työantajan on perittävä liikaa maksettu palkanosuus takaisin, mutta takaisinmaksun aikataulusta voidaan sopia siten, että se on kohtuullinen. Työntekijän vastuulla on varmistaa, että palkkaa on maksettu oikein perustein. Tullivirkamiesliitto kehottaakin jäseniään tarkistamaan aina huolellisesti jokaisen palkkalaskelman ja ottamaan heti yhteyttä palvelussuhderyhmään, jos henkilö epäilee maksussa virhettä, tai hän on muuten epätietoinen palkanmaksun perusteista!

Juko järjestää loppuvuonna 2017 vielä kaksi luottamusmieskurssia valtionsektorille. Kurssit pidetään Imatralla 12.-14.9. ja Naantalissa 15.-17.11. Tullivirkamiesliiton kaikki luottamusmiehet tulkitaan JUKOssa uusiksi luottamusmiehiksi ja heille lähetetään kutsu ilmoituslinkkeineen peruskursseille. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava työnantajan verkkolaskutustiedot, jotka löytyvät Tullin Intrasta hakusanalla ”verkkolaskutusosoite”. Kullekin kurssille otetaan mukaan vain tietty määrä osallistujia, joten jos luottamusmies ei mahtunut mukaan haluamalleen kurssille, hänelle lähetään kutsu seuraaville kursseille niin kauan, että hän on käynyt kurssin.

 

Työsuojeluasiat

Tullivirkamiesliitto on lähettänyt Tullin hallinnolle selvityspyynnön eräiden Tullin työntekijöiden työstä johtuvasta internetin kautta käytävästä kiusaamisesta. Tullivirkamiesliitto edellyttää kirjeessään lisäksi, että Tulli laatii mahdollisimman pian työntekijöille ja esimiehille ohjeistuksen toimintatavoista em. kiusaamistapauksissa.

Helsingin Länsisatamassa on otettu käyttöön uusi terminaali T2, jossa on havaittu mm. tilajärjestelyistä ja tilapäisistä ajojärjestelyistä johtuvia tapaturmariskejä. Puutteiden korjaaminen on satamalaitoksen vastuulla ja asiaa käsitellään lähiaikoina pidettävässä kokouksessa.

 

Liiton koulutusyhdyshenkilö vaihtuu

Liiton koulutusyhdyshenkilönä toimii 1.7.2017 lukien Ulla Vehviläinen. Koulutustilaisuuksia järjestetään jatkossa AVAn, Akavan ja Jukon kautta.

 

Kansainväliset asiat

Rainer Lindholm osallistuu 22.6. Brysselissä pidettävään CESIn kokoukseen. Asialistalla ovat mm. Turkin tilanne, Euroopan tulevaisuus, sosiaaliset oikeudet, pakolaistilanne, unionin puolustus ja CESIn taloudellinen tilanne.

 

Liiton toimihenkilöiden kesälomat

Puheenjohtaja Jari Nieminen 1.-30.7.

varapuheenjohtaja ja tiedottaja Ulla Vehviläinen 17.7.– 13.8.

pääluottamusmies Kari Lehtinen 10.7.– 6.8.

sihteeri Liisa Kangassalo 19.-25.6. sekä 7. – 27.8.

Lomavastaava Tuula Paavilainen 26.6.– 24.7. Häntä tuuraavat Satu Silvan ja

Stina Tuomisto. Lomapaikkavaraukset ja tiedustelut tulee aina tehdä sähköpostitse tvml.lomapaikat@gmail.com.

Taloudenhoitaja Esa Annala on tavoitettavissa koko kesän ajan.

 

Seuraavat kokoukset

Tullivirkamiesliiton hallituksen seuraavat kokoukset pidetään 5. syyskuuta, 19. lokakuuta, 15. marraskuuta ja 12. joulukuuta. Kokouspaikkana on liiton huoneisto Helsingissä.

 

Tiedustelut

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739