Liiton lomatuet jäsenten haettavissa - Tiedote 15/2017

Tullivirkamiesliiton jäsenet voivat hakea vuodelle 2018 lomatukea, jota myönnetään jäsenten lomanvieton majoitus- ja matkakustannuksiin heidän itsensä valitsemissa lomakohteissa kotimaassa. Lomatukea myönnettäessä otetaan huomioon mm. lomalle osallistuvien lukumäärä, taloudelliset, terveydelliset yms. perusteet. Lomatukea ei myönnetä peräkkäisinä vuosina.

Lomatuki maksetaan loman jälkeen ja sitä varten liitolle on toimitettava selvitys majoitus- ja matkakustannuksista. Lomatuki maksetaan vain todellisten kustannusten mukaan, vaikka myönnetty tuki olisi suurempikin.

Palauta alla oleva hakemuslomake huolellisesti täytettynä viimeistään 30.11.2017 sähköpostilla ulla.vehvilainen@tulli.fi

Lomatukien saajat ja tuen määrät päätetään liittohallituksen kokouksessa 12.12.2017.

 

LOMATUKIHAKEMUS 2018

Hakijan nimi

     

Hakijan syntymäaika

     

Lähiosoite

     

Postinumero- ja osoite

     

Virkanimike

     

Jäsenyhdistys

     

Jos et ole tällä hetkellä työssä, syynä on:

työttömyys

työkyvyttömyys

muu, mikä

Olen saanut lomatukea aikaisemmin:

en koskaan

kyllä, vuonna      

tukea myöntänyt järjestö:      

Muun lomatuen hakeminen kuluvana vuonna:

en ole hakenut

olen hakenut, järjestö:

Lomakohde:     

Loma-aika:     

Majoitus- ja/tai matkakustannukset (tiedossa olevat tai arvioidut):

Lomalle osallistuvat myös:     

Puoliso:

Lapset, lukumäärä:     

  • Puolison nimi:
  • Puolison syntymäaika:
  • Puolison ammattinimike:
  • Lasten lukumäärä:
  • Lasten syntymävuodet:


Haen lomatukea

Taloudellisen asemani perusteella:

hakijan kk-tulot ennen ennakonpidätystä      

hakijan kk-tulot ennakonpidätyksen jälkeen      

puolison kk-tulot ennen ennakonpidätystä      

puolison kk-tulot ennakonpidätyksen jälkeen      

Lisäksi perustelen hakemustani muilla taloudellisilla syillä (esim. velanhoitokulut):     

 

Terveydellisillä perusteilla, millä:     

Muilla perusteilla, millä:     

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi:

Aika ja paikka

Hakijan allekirjoitus

 

 

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

J