Liittohallituksen kokous 12.6.2019 - Tiedote 10/2019

Luottamusasiat

Luottamusmiesorganisaatio

Järjestöt ovat jatkaneet hallinnon kanssa neuvotteluja uudesta luottamusmiesorganisaatiosta. Tarkoituksena on saada Tullivirkamiesliitolle ja Tullin Akavalaiselle yhdistykselle yhteinen luottamusmiesorganisaatio ja yhteinen päätoiminen pääluottamusmies. Uusi luottamusmieskausi alkaisi 1.10.2019. Vaalit pyritään pitämään hyvissä ajoin ennen tätä, mahdollisesti elo-syyskuun taitteessa, jotta uudet luottamusmiehet voivat ilmoittautua tuleviin koulutuksiin ja tapahtumiin, ja jaksotyössä olevat pystyvät huomioimaan tapahtumat työvuoroluettelossa.

Luottamusmiespäivät 16.–17.10.2019

Tullivirkamiesliitto järjestää 16.–17. lokakuuta 2019 Helsingin seudulla luottamusmiespäivät, joista ensimmäinen päivä on Ammattiliitto AVAn jäsenliittojen kanssa yhteinen. Päiville saavat osallistua myös Tullin Akavalaisten uudet luottamusmiehet. Koska luottamusmiespäivät ovat melko pian uuden luottamusmieskauden alettua, niiden jäsenten, jotka aikovat ilmoittautua luottamusmiesehdokkaiksi, uusina tai vanhoina luottamusmiehinä, kannattaa jo nyt merkitä päivämäärä kalentereihinsa!

VES-asiat

Palkkatyöryhmä 7.5.2019

Palkkatyöryhmässä käydään läpi ne tehtävänkuvaukset, joihin tulee korotus virastoeräneuvottelujen sopimustuloksen mukaisesti. Nyt käsittelyssä olivat Sähköisen palvelukeskuksen tehtävänkuvaukset. Seuraavassa kokouksessa käsitellään johtokeskuksen ja postiselvityksen tehtävänkuvaukset. Palkkatyöryhmässä tarkasteltiin myös henkilökohtaisen palkanosan käyttäytymistä eri osastoilla. Palkkausjärjestelmämuutoksen jälkeen, jolloin kokemusosasta luovuttiin, takuuosalle joutui joillain osastoilla monia henkilöitä. Takuuosalla olevien määrä on siitä lähtien tasaisesti vähentynyt.

Ves-neuvottelut

Järjestöt ovat kartoittaneet tavoitteensa seuraavalle, 1.4.2020 alkavalle sopimuskaudelle. Tullivirkamiesliitto on vienyt omat, liittokokouksessa hyväksytyt tavoitteensa Ammattiliitto AVAan, josta ne ovat edenneet JUKOon.

YT-asiat

Hallinnon ja puheenjohtajien tapaaminen 3.6.2019

Tapaamisessa käsiteltiin toimipaikkaosaston johtamisrakennetta, työajan käyttämistä erilaisissa lääkärikäynneissä sekä rikostorjunnan ja valvonnan tehtävissä voimankäyttövälineisiin liittyvää kunnossapitovelvoitetta.

Henkilöstöhallinto on laatinut täsmentävät ohjeet ja toimintamallit työajan käyttöön erilaisissa lääkärinkäynneissä ja työterveyshuoltoon liittyvissä tilanteissa. Ohjeissa ei sinänsä ole mitään uutta, vaan siinä on haluttu täsmentää virkaehtosopimuksen mukaisesti tilanteet, joissa em. käynteihin voi, tai ei voi käyttää työaikaa.

Tullimiehen voimankäyttöön liittyvä määräys (28.11.2017) nojautuu säädöspohjaan ja viranomaistoiminnan yleisiin periaatteisiin. Käytännössä se koskee rikostorjunnassa ja valvonnassa työskenteleviä henkilöitä, joilla on velvollisuus kantaa voimankäyttövälineitä. Tullimies voi käyttää voimankäyttövälineitä vain, jos hän on saanut siihen liittyvän koulutuksen ja suorittanut välineiden käyttöön liittyvän tasokokeen ja mahdollisen kuntotestin. Tullin hallinnon kanssa on keskusteltu nykyisten työntekijöiden osalta mahdollisuudesta siirtymäaikaan, mutta se ei ole säädöspohjan vuoksi mahdollista.

Tullivirkamiesliitto on saanut yhteydenottoja henkilöiltä, jotka eivät ole läpäisseet kuntotestiä, mistä syystä heidät on siirretty toisiin tehtäviin. Jos sinulle tulee kutsu työterveysneuvotteluun, sinulla on oikeus ottaa neuvotteluun mukaan luottamusmies tai tukihenkilö. Sinulle tulee etukäteen ilmoittaa mihin tilaisuuteen (työterveysneuvotteluun) olet työterveydenhuoltoon kutsuttuna.

Hallinto on nyt laatinut toimintamallin tilanteisiin, joissa joudutaan etsimään korvaavaa työtä henkilölle, joka ei ole läpäissyt voimankäyttövälineineiden kantamiseen liittyvää kuntotestiä uusinnankaan jälkeen. Jos henkilö ei läpäise kunnossapitovelvoitteeseen liittyvää kuntotestiä, hänelle laaditaan työterveyshuollossa suunnitelma työkunnon kohottamiseksi ja varataan mahdollisuus työkunnon kohottamiseen sekä uusintatestiin viimeistään kuuden kuukauden päästä. Mikäli henkilö ei sittenkään läpäise kuntotestiä, käynnistetään muutoskeskustelut korvaavasta työstä, jota etsitään ensisijaisesti henkilön omasta toiminnosta tai yksiköstä. Jos henkilölle ei ole tarjota muita tehtäviä, hänet ohjataan uudelleen koulutukseen tai virkavapaalle työterveyshuollon ja Kevan kautta. Jos ao. työssäkäyntialueelta ei löydy henkilölle muita tehtäviä, kartoitetaan tehtävät muilta alueilta.

Jos muualta kuin työssäkäyntialueelta löytyy sopivia tehtäviä, mutta henkilö kieltäytyy siirtymästä muualle, aloitetaan prosessi virkasuhteen päättämiseksi. 

Liittohallitus keskusteli vilkkaasti kuntotestiin liittyvästä asiasta ja tärkeimmäksi siinä nousi työturvallisuusnäkökohta. Liiton hallituksen mielestä ei voida lähteä siitä ajattelutavasta, että henkilö voisi työskennellä voimankäyttövälineitä edellyttävässä tehtävässä, jos hänellä ei ole siihen tarvittavia valmiuksia.  Kyseessä on ennen kaikkea paitsi henkilön itsensä, myös hänen työparinsa ja muiden uhkaavaan tilanteeseen joutuvien henkilöiden työturvallisuus! Syynä kykenemättömyyteen käyttää voimankäyttövälineitä voi olla kuntotestin lisäksi myös esim. tilapäinen sairaus, joka estää välineiden käytön.

Kunnon ylläpitämiseen on satsattava jatkuvasti ja lisääntyvässä määrin henkilön ikääntyessä. Rikostorjunnassa ylläpitokoulutuksiin on panostettu paremmin kuin valvontapuolella, mutta ilmiselvästi koulutustilaisuuksia ei ole riittävästi. Mahdollisuuksia työajalla tapahtuviin voimankäyttöharjoituksiin tulee tarjota säännöllisesti kaikille niille, joita kunnossapitovelvoite koskee riippumatta siitä, missä kyseinen henkilö työskentelee. Nyt harjoitusmahdollisuudet ja -aikataulut ovat todella kirjavat; isoissa taajamissa mahdollisuudet ovat huomattavasti paremmat kuin esim. pohjoisessa. Voimankäyttökouluttajia pitää olla riittävästi. Jos kuitenkin käy niin, ettei henkilö ahkerasta harjoittelusta huolimatta läpäise testiä, tulee huolellisesti kartoittaa, löytyykö omasta yksiköstä tai osastolta muita tehtäviä, joissa henkilön osaamista ja kokemusta voidaan hyödyntää.

Työsuojelun keskustoimikunta 15.5.2019

Kokouksessa käytiin läpi mm. VM Baron tutkimustuloksia ja poissaolotilastoja. Työterveyssopimus päättyy vuoden lopussa ja työterveyspalvelut kilpailutetaan valtakunnallisesti. Pohjoiseen on suunnitteilla Chat-lääkäripalvelu.

Tullitoimipaikkojen tilanne

Lahden tilanteen ratkettua kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla ollaan siinä vaiheessa, että siellä työskentelevien uusien toimitilojen tupaantuliaisia vietetään perjantaina 14. kesäkuuta. Puheenjohtaja Jari Nieminen osallistuu tilaisuuteen.

Keskusjärjestöasiat

AVAn hallituksen kokous 16.5.2019

Akavan liittokokous 20.5.2019

Jari Nieminen osallistui em. kokouksiin, joissa käytiin läpi ajankohtaisia asioita ja suunniteltiin tulevaa toimintaa.

 
Liiton toimihenkilöiden kesälomat

Puheenjohtaja Jari Nieminen 8.7.–4.8.

Varapuheenjohtaja Ulla Vehviläinen 24.–30.6. ja 15.7.–11.8.

Pääluottamusmies Kari Lehtinen 8.7.–4.8.

Sihteeri Liisa Kangassalo 17.–20.6., 22.–26.7. ja 19.–30.8.

Lomapaikkavastaava Leena Lehto 1.7.–26.7.

 Huom!      

Lomapaikkavarauksia ei oteta vastaan 22.–26.7. välisenä aikana! Liisa Kangassalo hoitaa lomapaikkavaraukset 1.–19.7. Varaukset ja tiedustelut sähköpostilla tvml.lomapaikat@gmail.com, kiireellisissä tapauksissa soita 050 548 4078.

 
TVML:n liittohallituksen seuraavat kokoukset
 • 15.8.2019
 • 18.9.2019
 • 15.10.2019
 • 16.–17.10.2019 luottamusmiespäivät
 • 15.11.2019
 • 10.12.2019

Tullivirkamiesliitto toivottaa kaikille jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen oikein lämmintä  ja rentouttavaa loma-aikaa!

Tiedustelut:

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

 

 

JATTKn kesän 2019 puhelinpalvelu - Tiedote 9/2019

Työttömyyskassa JATTKin kesäaika alkaa juhannuksesta ja kestää 11.8.2019 saakka. Kesällä 2019 JATTKin puhelinpalvelu on avoinna tiistaisin ja torstaisin kello 9.00-11.30. Puhelinpalvelu toimii tuttuun tapaan numerossa 09 720 68 20.

Asiakaspalvelun sähköposti asiakaspalvelu@jattk.fi toimii koko kesän normaaliin tapaan.

Tullivirkamiesliiton liittokokous 23.5.2019 Helsingissä - Tiedote 8/2019

Tullivirkamiesliiton liittokokous pidettiin 23. toukokuuta 2019 Helsingissä Mandatum Lifen toimitiloissa. Kokous oli ensimmäistä kertaa yksipäiväinen. Keväällä 2018 hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti liittohallituksen toimikausi on 3-vuotinen ja välivuosina liittokokous voidaan järjestää yksipäiväisenä. Tiukasta aikataulusta huolimatta kaikki esityslistan asiat saatiin käsiteltyä.

Kokouksen avaus

Tullivirkamiesliiton puheenjohtaja Jari Nieminen käsitteli avauspuheenvuorossaan Tullin määrärahoja, resursseja ja rekrytointia, toimitilojen turvallisuutta, sekä yhteistyötä Tullin henkilöjärjestöjen, Akavan, JUKOn ja Ammattiliitto AVAn kanssa.

Määrärahatilanne on merkittävästi kohentunut vuosien 2016 - 2017 aallonpohjasta ja vuoden 2017 lomautusuhasta. Parantunut taloustilanne mahdollistaa nyt uudet ja korvaavat rekrytoinnit Tulliin. Merkittävä käänne tapahtui vuoden 2017 toukokuussa, jolloin Tullivirkamiesliiton 100-vuotisliittokokouksessa vieraillut valtiovarainministeri Petteri Orpo lupasi Tullille lisämäärärahoja kuultuaan puheenjohtaja Niemisen ja Tullin muiden edustajien selostuksen Tullin ahdingosta. Edellisistä rekrytoinneista oli ehtinyt kulua niin pitkä aika, että alkuun Tullin valmius toteuttaa rekrytointeja oli heikko, mutta sittemmin tilanne on korjaantunut. Nieminen korosti kuitenkin, että määrärahat on jatkossakin turvattava siten, että ne mahdollistavat myös pidemmän aikavälin suunnittelun ja antavat henkilöstölle uskoa tulevaisuuteen.

Tullin toimitiloissa on etenkin pohjoisessa havaittu vakaviakin sisätilaongelmia, joille Nieminen edellyttää nollatoleranssia. Tilanne on vähitellen korjaantumassa ja tavoitteena kaikissa paikoissa on toimivat ja turvalliset toimitilat.

Yhteistyö JUKOn ja Tullin Akavalaisten kanssa on sujunut todella hyvin ja yhdessä valmistaudutaan tuleviin ves-neuvotteluihin. Tulliliiton saatua juuri uuden puheenjohtajan liittojen välinen yhteistyö varmasti lisääntyy. Myös erilaisten kumppaneiden, kuten Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan kanssa on tehty hyvää yhteistyötä.

Kutsuvieraspuheenvuorot

Toimitusjohtaja Timo Laitinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevasta kertasi lyhyesti yhtiön historiaa, joka alkoi 1860-luvulla nälkävuosista, jolloin yhteiskunnalla ei ollut tarjota mitään turvaverkkoja yksityisille ihmisille ja noin 10 000 pikkulasta menetti henkensä. 145-vuotias Kaleva on Suomen vanhin toiminnassa oleva vakuutusyhtiö. Noin viidellä prosentilla suomalaisista on Kalevan vakuutus, joista pääosa on otettu vakuutusyhtiö Ifin kautta. Vuosittain otetaan noin 30 000 uutta vakuutusta.

Laitinen esitteli komeaa Kalevan maljaa, joka on jo 110 vuoden ajan ojennettu kesäkisoissa menestyneimmälle urheiluseuralle. Kalevan Kisojen historia alkoi Viipurin yleisurheilun SM-kilpailuista vuonna 1910, jolloin kilpailtiin ensimmäisen kerran Kalevan Maljasta. Vakuutusyhtiö Kalevan työntekijät lahjoittivat omista varoistaan vuonna 1909 Kalevan Maljan kiertopalkinnoksi yleisurheilun Suomen mestaruuskisoihin. Vuonna 1937 kisojen viralliseksi nimeksi tuli Kalevan kisat. Seuraavat kisat ovat Lappeenrannassa, jossa paras seura saa Kalevan maljan haltuunsa.

Tullin uusi pääjohtaja Hannu Mäkinen kertoi todenneensa, että Tullissa yhteistyö työantajaosapuolen ja henkilöjärjestöjen kanssa on ollut aina hyvää ja rakentavaa. Pääjohtaja sanoi arvostansa henkilöstöedustajien työtä ja hän haluaakin jatkaa yhteistyötä niiden kanssa samassa hengessä. Ongelmatilanteissa ratkaisua haetaan yhdessä henkilöstön edustajien kanssa, mikä on esimerkillinen yhteistoiminnan suunta.

Pääjohtaja sanoi hämmästyneensä, miten monipuolinen ja silpoutunut Tullin tehtäväkenttä on ja miten paljon tehtävien hoito vaatii korkeaa ammattiosaamista. Myös luottamus Tulliin ulkopuolelta tuntuu olevan rikkumaton, sillä muutamat aiemmat mediakohut eivät ole johtuneet henkilöstöstä. Tullilaiset ovat osa isoa tiimiä, jossa asiat hoidetaan toisia kunnioittaen, kannustaen ja tukien, mikä parantaa myös Tullin ulkoista kuvaa. Kun välit kollegoiden kesken on hyvät, myös työpaikka tuntuu mukavalta.

Tullin haasteina pääjohtaja näkee mm. hallitusneuvottelut, Brexitin ja tietojärjestelmämuutokset. Hallitusneuvotteluissa Tullilla ei ole isoa roolia, mutta Tullin pääjohtajan näkemyksiä on kuultu niissäkin. Brexitiin Tulli on valmistautunut hyvin riippumatta siitä, milloin se toteutuu ja missä muodossa. Lisähenkilöstön tarpeeksi on arvioitu 60 henkilötyövuotta ja se säilyy vuoden 2020 budjetissa.

Tullissa on käynnissä useita isoja ja pieniä tietojärjestelmämuutoksia, joissa on mukana paljon sekä omaa henkilöstöä että konsultteja. Etukeno ja myönteinen suhtautuminen tulevaisuuden uudistuksiin takaavat, että niiden toteutukseen voidaan vaikuttaa löytämällä oikeat ratkaisut. Tulli on ollut ja tulee olemaan mukana kehityksen kärjessä. Pääjohtaja Mäkinen näkee Tullin korkean tason viranomaisena, joka kunnioittaa asiakasta ja tarjoaa mahdollisimman hyvää palvelua.

Selonteko liiton toiminnasta

Tullivirkamiesliiton puheenjohtaja Jari Nieminen valotti liiton selonteossa alkuvuodesta 2019 ves-neuvottelujen sopimusratkaisua ja liiton tavoitteita 31.3.2020 päättyvälle ves-sopimuskaudelle. Puheenjohtaja selosti myös käynnissä olevien luottamusmiessopimuksen vaiheita sekä Ammattiliitto AVAn sääntömuutosta, joka mahdollistaa AVAn jäsenyyttä hakeville liitoille yhteisö- tai täysjäsenyyden.

Ansiomerkkien saajat

Tullivirkamiesliiton hopeinen ansiomerkki jaettiin Sirkku Väyryselle ja kultainen ansiomerkki Auli Tiilimaalle. Molemmat ovat pitkän linjan liitto- ja järjestötoimijoita.

Liittokokouksen toimihenkilöt

Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Vanhanen, pöytäkirjasihteeriksi
Minnaleena Lehikoinen, tekniseksi sihteeriksi Anne Oikarinen, sekä ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkistajiksi Heli Rauhala ja Satu Silvan.

Toimintasuunnitelman, jäsenmaksun ja talousarvion käsittelevään yleisvaliokuntaan valittiin Lasse Mäkelä, Essi Vainio, Harri Helander, Arja Söderholm, Irma Partanen, Ville Mäntyniemi ja Leea Hoffman. Aloitteet, henkilövalinnat sekä Tullivirkamiesliiton arvot, strategian ja vision käsitelleeseen aloite- ja vaalivaliokuntaan valittiin Riikka Virkonmaa, Anne Kaipia, Reijo Piirainen, Eija Kurkela, Heli Rauhala, Annemaria Puranen, Maria Korkeamaa, Tommi Kääriäinen ja Hans Vikstedt.

Liiton toiminnantarkastajiksi valittiin Johanna Riikonen ja Eva-Stina Jaatinen, sekä varatoiminnantarkastajiksi Pekka Tanhua ja Tarja Kuusiniemi.

Luottamusmiestilanne

Puheenjohtaja Jari Nieminen esitteli Tullivirkamiesliiton ja Tullin Akavalaisten esitystä yhteiseksi luottamusmiesorganisaatioksi. Asiasta neuvotellaan parhaillaan Tullin hallinnon kanssa. Nykyinen, 1.4.2019 lähtien jatkettu luottamusmieskausi päättyy 30. syyskuuta. Tullivirkamiesliitto ja Tullin Akavalaiset tavoittelevat yhteistä päätoimista pääluottamusmiestä. Keskustelua herätti tuleva yhteistoimintaedustus ja luottamusmiesten sijoittuminen suhteessa Tullin organisaatioon, jota on äskettäin uudistettu siten, että joitain toimipaikkoja on sijoitettu toisten toimipaikkojen alaisuuteen.

Webropol-kysely liittokokoukseen osallistuneille

Liittokokoukseen osallistuneet saavat lähiaikoina sähköpostitse linkin Webropol-kyselyyn, jossa kysellään yksipäiväisen kokouksen vaikutelmia ja mahdollisia parannusehdotuksia. Vastaa ja vaikuta!

TVML:n liittohallituksen seuraavat kokoukset

 • 12.6.2019
 • 15.8.2019
 • 18.9.2019
 • 15.10.2019
 • 15.11.2019
 • 10.12.2019

 

Tiedustelut:

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739