Tullivirkamiesliiton kannanotto Helsingin lentotullin purku- ja laajennusremonttiin

Helsingin lentotullissa on alkanut purku- ja laajennusremontti, jonka arvioidaan kestävän vähintään 3 vuotta.

Tullivirkamiesliitto pyytää työnantajaa selvittämään Lentotullin purku- ja laajennusremontista aiheutuvat tunnistettavaa melua aiheuttavat tekijät sekä työntekijöiden mahdollinen altistuminen melulle ja muille haittatekijöille esim. pölylle.

Tullivirkamiesliitto edellyttää, että työntekijöiden altistuminen melulle ja pölylle sekä muille remontista aiheutuville haitoille tulee rajoittaa niin vähäiseksi, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle.

Helsingissä 7.2.2019

Jari Nieminen

puheenjohtaja