AVAn vuosikokous, VES-tilanne, yhdistysten vuosikokouksia - Tiedote 3/2020

Ammattiliitto AVAn vuosikokous

Ammattiliitto AVAn vuosikokous pidettiin 11.2.2020. Kokouksessa käsiteltiin liiton sääntömääräiset asiat ja valittiin liitolle puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä hallitus toimikaudelle 2020. Ammattiliitto AVAn puheenjohtajaksi valittiin Jari Nieminen (TVML). Varapuheenjohtajiksi valittiin Arto Lamberg (VeroVL) ja Juha Parikka (UHVY). Hallituksen jäseniksi valittiin Outi Hyytinen (TVML) ja Inkeri Ruokolainen (VeroVL).

TVML = Tullivirkamiesliitto ry

VeroVL = Verovirkailijain liitto ry

UHVY = Ulkoasianhallinnon virkailijayhdistys ry

https://ammattiliittoava.fi/

https://www.tvml.fi/edunvalvonta (kaavakuva keskusjärjestörakenteesta)

Virka- ja työehtosopimusneuvottelut

Neuvottelut jatkuivat torstaina 13.2.2020. Tapaamisessa pääsopijajärjestöt (JUKO, hyvinvointialojen liitto JHL ja Ammattiliitto Pro) ja työnantaja (Valtion työmarkkinalaitos) keskustelivat yleisellä tasolla työmarkkinatilanteesta, valtion työaikakysymyksistä, palkkausjärjestelmistä sekä sopimuskauden työryhmien toimeksiannoista. Lisäksi pääsopijajärjestöt avasivat palkansaajien tavoitteita työnantajapuolelle. JUKOn neuvottelijoiden mukaan neuvotteluja käydään edelleen hyvässä hengessä.Valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelut jatkuvat tiistaina 25. helmikuuta.

JUKOn valtiosektorilla neuvottelevat neuvottelupäällikkö Markku Nieminen ja puheenjohtaja Jonne Rinne (SPJL). Valtion sopimusneuvotteluihin osallistuvat JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Valtion työmarkkinalaitos.

Yhdistysten vuosikokouksia

Turussa pidettiin 10.2.2020 Lounais-Suomen Tullivirkamiesyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous. Kokouksessa valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Sanna Ahtiainen. Yhdistys muisti kukkasin pitkäaikaista puheenjohtajaansa Ulla Vehviläistä.

Lahden Seudun Tullivirkamiehien sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 14.2.2020 Lahdessa. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Pasi Streng.

Tulevat vuosikokoukset

Liiton puheenjohtaja Nieminen osallistuu seuraavaksi 20.2.2020 Pohjanmaan Tullivirkamiesyhdistyksen (Vaasa) ja 21.2.2020 Sisä-Suomen Tullivirkamiesyhdistyksen (Tampere) vuosikokouksiin.

Tiedustelut:

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

 

Valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelut - Tiedote 2/2020

Valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelut jatkuivat 7.2. Pääsopijajärjestöt (JUKO, hyvinvointialojen liitto JHL ja Ammattiliitto Pro) ja työnantaja (Valtion työmarkkinalaitos) esittivät tämän päivän tapaamisessa sopimuskierroksen neuvottelutavoitteitansa pääpiirteittäin.

Pääsopijajärjestöt ovat yhdessä valmistelleet yhteisiä tavoitteita, jotka liittyivät kiky-tuntien poistoon, palkankorotuksiin sekä parannuksiin työn ja yksityiselämän yhteensovittamisessa. Jukon neuvottelupäällikkö Markku Niemisen mukaan kiky-tunneista ei vielä varsinaisesti tässä tapaamisessa keskusteltu.

Palkansaajilla ja työnantajalla on omia tavoitteitaan esimerkiksi työaikaa koskeviin kysymyksiin.

Seuraavaksi neuvotteluosapuolet tutustuvat tarkemmin toistensa tavoitteisiin ja JUKOn valtion neuvottelukunta käsittelee työnantajan sopimusesitystä kokouksessaan keskiviikkona 12. helmikuuta.
JUKOn neuvottelijoiden Markku Niemisen ja Jonne Rinteen mukaan neuvotteluilmapiiri oli tässä tapaamisessa myönteinen ja rakentava.

Valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelut jatkuvat torstaina 13.2.2020.

JUKOn valtiosektorilla neuvottelevat neuvottelupäällikkö Markku Nieminen ja puheenjohtaja Jonne Rinne (SPJL).

Valtion sopimusneuvotteluihin osallistuvat JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Valtion työmarkkinalaitos.

 

Tiedustelut:
Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

Liittohallituksen kokous 16.1.2020 - Tiedote 1/2020

VES-neuvottelutilanne

VES-neuvottelut ovat käynnistyneet kunta-alalla 14. tammikuuta ja valtionsektorilla 15. tammikuuta 2020. JUKOn valtion sopimusalan neuvottelijoina toimivat Markku Nieminen ja Jonne Rinne, joka on JUKOn valtionneuvottelukunnan puheenjohtaja. 7. helmikuuta asetetaan neuvottelutavoitteet ja silloin on seuraava tapaaminen työnantajanedustajien kanssa. JUKO, JHL ja PRO ovat tavanneet ja valmistautuneet yhdessä neuvotteluihin. Neuvotteluista odotetaan hyvin haastavia työmarkkinoilla vallitsevan sekavan tilanteen takia.

Työsuojeluasiat

Tullin työsuojelusopimus ja työsuojeluvaalit

Työsuojeluvaalit järjestetään aikaisintaan vuoden 2020 helmikuussa. Vanha työsuojelun yhteistoimintasopimus on voimassa siihen asti. Uudesta työsuojelun yhteistoimintasopimuksesta, työsuojelutoimijoiden määrästä ja roolista on kerrottu Tullivirkamiesliiton 22.11.2015 julkaistussa tiedotteessa.

Työsuojelun keskustoimikunta 17.12.2019

Todettiin, että Tullin terveyspalvelut hoitaa 1.1.2020 lukien valtakunnallisesti Mehiläinen, joka voi ostaa alihankintana paikallisesti esim. kuntotestipalvelun.

Sairauspoissaolotilastoja tarkasteltaessa todettiin, että tilastoista pitäisi voida erotella pitkäaikaiset poissaolot, jotka nostavat poissaolopäivien kokonaismäärää.

Luottamusmiesasiat ja -koulutus

JUKON luottamusmiesorganisaatio kaudelle 1.10.- 30.9.2022 löytyy osoitteesta:
https://www.tvml.fi/yhteystiedot-tullivirkamiesliito-ry/luottamusmiehet .
Tullin jukolaisten luottamusmiespäivä pidetään 29.1.2020 Tikkurilassa.

Keskusjärjestöasiat

VAKAVAn ja JEAn luottamusmieskoulutus

Tullivirkamiesliiton pääluottamusmiehen vuoro on tänä vuonna olla mukana järjestämässä luottamusmieskoulutusta, joka VAKAVAn ja JEAn yhteistyönä järjestetään syksyllä laivaseminaarina.

Kansainväliset asiat

CESIn hallituksen kokous pidettiin 12.12. Brysselissä. Tärkein esillä ollut asia oli keskustelu jäsenmaksun korottamisesta. Jos esillä ollut ehdotus toteutuisi, Tullivirkamiesliitolle se tarkoittaisi noin kymmenkertaista maksua nykyiseen verrattuna. Tällöin liitto harkitsee vakavasti, jatkaako se CESIn jäsenyyttä.

TVML:n liittohallituksen tulevat kokoukset

 • 26.2.2020
 • 19.3.2020
 • 14.-16.4.2020 kevätseminaari
 • 7.5.2020 (tarvittaessa)
 • 27.5.2020 Liittokokous, Helsinki
 • 16.6.2020
 • Heinäkuussa ei kokousta
 • 27.8.2020
 • 24.9.2020
 • 22.10.2019
 • 17.11.2020
 • 17.12.2020

Jäsenyhdistysten vuosikokoukset

Lounais-Suomen Tullivirkamiesyhdistys 10.2.2020 Turku

Lahden Seudun Tullivirkamiehet 14.2.2020 Lahti

Pohjanmaan Tullivirkamiesyhdistys 20.2.2020 Vaasa

Sisä-Suomen Tullivirkamiesyhdistys 21.2.2020 Tampere

Pohjan Tullivirkamiehet 29.2.2020 Oulu

Itä-Suomen Tullivirkamiesyhdistys 13.3.2020 Lappeenranta

Tullitarkastajayhdistys 20.3.2020 Helsinki

Helsingin Tullivirkamiesyhdistys 20.3.2020 Helsinki

Lapin Tullivirkamiehet 20.-23.3.2020 Ivalo

TVML Eläkeläiset 3.3.2020 Helsinki

 

Tiedustelut:

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739