Tullivirkamiesliiton ja Tulliliiton tiedote 14.1.2010 VETO-asiasta

VETO asiaan sovitut askelmerkit ja työtaistelutoimista pidättäytyminen

 

13.1.2010 klo 15.00-16.30 Tullihallituksessa järjestetyssä Tullihallituksen pääjohtajan Tapani Erlingin ja liittojen puheenjohtajien sekä Tullihallituksen henkilöstöpäällikön palaverissa käsiteltiin valtiovarainministeriön linjaukset Verohallinnon, Tullin ja Ajoneuvohallintokeskuksen verotustoimintojen selvittämisen osalta.

 

 Tullia uhkaavista työtaistelutoimenpiteistä pidättäydyttiin kuultujen selvitysten pohjalta.

 

Tullin ammattiliitot (Tullivirkamiesliitto ja Tulliliitto) ovat hoitaneet VETO kamppailua yhteisesti ja puheenjohtajat ovat sopineet, että myös jatko hoidetaan yhteisesti. Näin ollen liitot tulevat jättämään yhteisen lausunnon ja seuraavat tilanteen kehittymistä yhteisesti.

 

Helsingissä 14.1.2010

 

Mikko Grönberg                                          Markku Kosonen

Puheenjohtaja                                            Puheenjohtaja

Tullivirkamiesliitto ry                                    Tulliliitto ry

 

Tullivirkamiesliitto tiedustelee verotustoimintoja selvittävän työryhmän raporttia

Annettu: Valtiosihteeri Raimo Sailas             

             Ylijohtaja Lasse Arvela

               Hallitusneuvos Irmeli Virtaranta

 

 

Viitaten 26.11.2008 päivättyyn Verohallinnon, Tullin ja Ajoneuvohallintokeskuksen verotustoimintoja selvittävän työryhmän asettamispäätökseen 

 

  

Työryhmän toimikausi ja raportin julkaisu

  

Valtiovarainministeriön asettaman Verohallinnon, Tullin ja Ajoneuvohallintokeskuksen verotustoimintoja selvittäneen työryhmän toimikausi päättyi asettamiskirjeen mukaan 31.12.2009. Mikäli työryhmän loppuraportti on valmistunut määräajassa, niin pyydämme toimittamaan sen pikaisesti sähköpostitse osoitteisiin mikko.gronberg@tulli.fi, mikko.gronberg@kolumbus.fi ja liisa.kangassalo@tulli.fi sekä postitse osoitteeseen Tullivirkamiesliitto ry, PL 373, 00121 Helsinki.

  

Mikäli verotustoimintoja selvittäneelle työryhmälle on määrätty jatkoaikaa tai lisätehtäviä, niin pyydämme, että Tullivirkamiesliitolle toimitetaan jäljennös mahdollisesta jatkomääräyksestä.  

   

Helsingissä 4.1.2010

  

Mikko Grönberg

  

Puheenjohtaja

 

Tullivirkamiesliitto ry

 

-----------------------------------

Valtiovarainministeriö on myöntänyt  Verohallinnon, Tullin ja Ajoneuvohallintokeskuksen verotustoimintoja selvittävälle työryhmälle jatkoaikaa 28.2.2010 saakka.  Kirje jatkoajasta.

-----------------------------------

Tulliliitto ja Tullivirkamiesliitto ovat esittäneet työryhmän kokoonpanon uudistamista, kirje 8.1.2010 liitteenä.

 

 

Matkalle lähdössä, mutta jäsenkortti puuttuu?

Matka- ja matkatavaravakuutus

Jos olet kadottanut Pardian jäsenkortin tai sinulla ei  sitä vielä ole ja olet lähdössä matkalle, niin pyydä todistus vakuutuksesta IF Vahinkovakuutuksen palvelunumerosta 010 515 200 ma-pe klo 8.00-20.00. Muista mainita, että olet Pardian jäsen ja vakuutuksen numero on 201-204 8269.

  

Ulkomailla tavallisimmissa turistikohteissa saat maksuttoman hoidon näyttämällä yhdistettyä jäsen- ja vakuutuskorttia. Ennen matkaa tulosta mukaasi matkakohteesi sopimuslääkäriluettelo osoitteesta www.if.fi/pardia. Kortistasi ilmenee vakuutuksen numero ja voimassaoloaika.

  

Jos tarvitset matkalla kiireellisesti neuvoja, voit soittaa Ifin korvauspalveluun 010 191 818 (ulkomailta soitettaessa +358 10 5155 7300) ma-pe klo 9.00-18.00. Vahinkopäivystys 24 h,  iltaisin ja viikonloppuisin kiireellisissä vahinkotapauksissa 080 013 800  (ulkomailta +358 800 13 800).

 

 Pardiassa yhdyshenkilö vakuutuusasioissa on Leena Vesanto puh. 075 324 7551.