Puheenjohtajan joulutervehdys

Virastoeräneuvottelut ovat täydessä käynnissä. Neuvottelijoille on tulossa osastojen tekemät esitykset ja korotuksen kohteita parhaillaan järjestöissä kartoitetaan. Mikäli työnantajan ja muiden Tullissa toimivien järjestöjen kanssa päästään yhteisymmärrykseen yhteisistä kohteista tammi-helmikuun aikana, niin neuvoteltavan virastoerän korotukset tulevat voimaan 1.4.2019. Jos yhteisymmärrystä ei löydy, niin korotus menee ns. perälautaan, joka tarkoittaa sitä, että korotus kohdentuu kaikille. Virastoeränä neuvoteltavan erän suuruus on 0,75 %. Lisäksi 1.4.2019 lukien tulee yleiskorotus, jonka suuruus on 1,1 prosenttia, kuitenkin vähintään 24 euroa.

Tammikuussa maksetaan tuloksellisuuteen perustuva kertaerä, joka on suuruudeltaan 9,2 %. Erä on eräänlainen kompensaatio Kiky-sopimuksessa sovituista 3 vuoden lomarahaleikkauksista. Kertaerän saamiseksi tulee kuitenkin täyttää työssäoloehto (palvelussuhde on alkanut viimeistään 2.9.2018 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 18.11.2018 saakka). Kiky-sopimuksen mukaisesti vielä ensi vuonna leikataan lomarahoja ja se on sitten viimeinen kerta. Kiky-sopimukseen sisältyvä työajanpidennys jää pysyväksi eli se ei poistu.

Tullin pääjohtajan valinnasta saamme tietoa tammi- ja helmikuun vaihteessa. Valitun pääjohtajan toimikausi on 1.5.2019–30.4.2024. Kuulemme varmasti jo toukokuussa valitun pääjohtajan ajatuksia ja linjauksia toimikaudelle. Pääjohtajaa menen tapaamaan heti uuden toimikauden alussa ja nostan keskusteluun liitolle tärkeitä asioita.

Eduskuntavaalit osuvat myös vuodelle 2019. Varsinainen vaalipäivä on 14.4.2019. Liittomme on puoluepoliittisesti sitoutumaton, joten jokainen jäsen itsenäisesti ratkaisee äänestääkö vai ei.

Vuoden alusta aloitamme välittömästi valmistautumisen vuoden 2020 virka- ja työehtosopimusneuvotteluihin. Nykyinen sopimuskausi päättyy 31.3.2020. Liitolle on tullut tämän vuoden liittokokouksessa VES-aloitteita, joita viemme liittokokouksen päätösten mukaisesti eteenpäin Ammattiliitto AVA:n kautta valtion neuvottelupöydän pääsopijajärjestöön JUKOon. Tuleviin neuvotteluihin valmistaudumme laittamalla työtaisteluorganisaatiomme kuntoon.

Tullin talous on ensi vuoden osalta turvattu, joten siltä osin voimme olla rauhallisin mielin. Tänä vuonna olemme saaneet uusia työkavereita, kun vuosia jatkuneiden leikkausten jälkeen Tulli on vihdoin pystynyt rekrytoimaan uusia työntekijöitä.

Toivotan oikein hyvää joulua ja uutta vuotta 2019 kaikille liittomme jäsenille sekä yhteistyökumppaneillemme!

Jari Nieminen

puheenjohtaja

Tullivirkamiesliitto ry

 

 

Työttömyyskassa JATTKin joulunajan päivystys

Työttömyyskassan puhelinpäivystys on suljettu torstaina 27.12.2018. Kassa on suljettuna maanantaina 31.12.2018. Jäsenpalvelun sähköposteihin ei vastata ajalla 3.-4.1.2019 (torstai-perjantai).

Tullivirkamiesliiton yt-päivä pidettiin 19.11.2018. – Tiedote 21/2018


Tiedote on lähetetty sähköpostilla liiton jäsenille.