Vuosiloma

Valtion henkilöstön vuosilomista on sovittu erikseen valtion virka- ja työehtosopimuksessa vuosilomista. Virkamiehet ja työntekijät kuuluvat myös vuosilomalain soveltamisalan piiriin.  

Vuosiloman pituus määräytyy pääsääntöisesti seuraavasti

1) Vuosiloman määrä henkilöillä, jotka lomanmääräytymisvuoden päättyessä ovat olleet valtion palveluksessa alle vuoden:

täysien
lomanmääräytymis-
kuukausien lukumäärä 

 1  2  3  4

5

6

7

8

9

10

11

lomapäivien lukumäärä

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

 

2) Vuosiloman määrä henkilöillä, jotka lomanmääräytymisvuoden päättyessä ovat olleet valtion palveluksessa vähintään vuoden:

täysien
lomanmääräytymis-
kuukausien lukumäärä

 1  2  3  4  5  6

7

 8  9  10  11

12

lomapäivien lukumäärä

3

5

7

 10  13  16  19  21  24  26  28

30

 

3) Vuosiloman määrä henkilöillä, jotka lomanmääräytymisvuoden päättyessä ovat olleet valtion palveluksessa vähintään viisitoista vuotta:

täysien
lomanmääräytymis-
kuukausien lukumäärä

1

 2

 3

4

 5  6 7  8 9  10  11 12

lomapäivien lukumäärä

 3  6

 9

 11  15  18  22  25  28  31  34  38

 

Lomapäivä

Lomapäivä on arkipäivä, mutta lauantaita ei enää pidetä arkipäivänä laskettaessa lomapäiviä. Normaalista viikon lomasta kuluu lomaa siis viisi päivää.
Loman pituus ei ole riippuvainen siitä, miten paljon lomapäiviä virkamies tai työntekijä on pitänyt lomakaudella tai sen ulkopuolella.

Lomaraha

Loman ajalta maksetaan kuukausipalkkaus normaalisti. Sen lisäksi maksetaan lomarahaa, jonka suuruus on 4, 5 tai 6 prosenttia lomarahan maksukuukautta edeltävän kuukauden kuukausipalkasta kerrottuna täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärällä. Lomaraha maksetaan yleensä kesäkuussa tai palvelussuhteen päättyessä.

Tunti- ja urakkapalkkaisten virkamiesten ja työntekijöiden vuosilomapalkan määräytyminen tapahtuu tietyn prosentin mukaan edellisenä lomanmääräytymisvuonna maksetusta palkkauksesta. Lomaraha määräytyy prosentuaalisesti lomarahan maksatuskuukautta edeltävän kuukauden palkasta. Näin saatu luku kerrotaan täysien lomanmääräytymiskuukausien määrällä. Kullekin loman pituutta määräävälle taulukolle on oma prosenttinsa.

Palvelussuhteen päättyessä virkamies tai työntekijä saa lomakorvauksen kaikilta pitämättä jääneiltä lomapäiviltä.