Palkkaus

Tullissa on käytössä palkkavaakaan perustuva Tullin palkkausjärjestelmä (TPJ). Tullin tehtävät sijoittuvat vaativuuden mukaan palkkataulukon tasoille 7-22. Peruspalkka määräytyy tason mukaan ja sen lisäksi maksetaan palkkaa kokemuksen, henkilökohtaisen osaamisen ja tehtävistä suoriutumisen perusteella (henki-osa). Työsopimussuhteisten palkasta sovitaan työnantajan kanssa erikseen (sopimuspalkka), eikä heihin sovelleta TPJ:tä. Työntekijän palkkausta ja osaamista tarkastelleen vuosittain esimiehen kanssa käytävissä tulos- ja kehityskeskusteluissa. Palkankorotukset määräytyvät kulloinkin voimassa olevan valtion virka- ja työehtosopimuksen (VES/TES) mukaan.