Liittohallituksen kokousinfo 11.12.2014 - Tiedote 34/2014

Selvitysryhmän kysely Tullin henkilöstölle

Tullin henkilöstö voi vastata tullin toimintakulttuuria, johtamista ja rekrytointikäytäntöjä tutkivaan selvitysryhmän kyselyyn sähköpostitse 18. joulukuuta asti. Työterveyslaitoksen laatiman kyselyn linkki on lähetetty henkilöstölle henkilökohtaisesti. Ne jotka eivät ole kyselyn ajankohtana töissä loman, sairausloman, vuorotteluvapaan, äitiysloman, perhevapaan, osa-aikaeläkkeen tai muun syyn takia, voivat tilata linkin kotikoneelleen ottamalla yhteyttä työterveyslaitoksen asiantuntijoihin Saija Koskensalmeen (saija.koskensalmi@ttl.fi), tai Tiina Kauraseen (tiina.kauranen@ttl.fi). Puhelinnumero on 030 4741. Käytä tilaisuutta hyväksesi ja vastaa kyselyyn!

If vakuutusyhtiön vakuutuksissa entistä parempia etuuksia

Liittohallituksen kokous pidettiin If vakuutusyhtiön tiloissa Espoossa. Asiakaspalvelupäällikkö Leila Perälahti kertoi vakuutusyhtiön organisaatiossa ja vakuutustarjonnassa tapahtuvista muutoksista. Tullivirkamiesliitto on keskittänyt vakuutuksensa If vakuutusyhtiöön ja myös liiton jäsenet saavat tuntuvia etuja Ifin vakuutuksista. If ottaa ensi vuoden alusta lähtien käyttöön uuden, entistä parempia etuja tarjoavan etuohjelman ja yrityksen vakuutuksista saa K-ryhmän pluspisteitä. Kaikki ne, jotka rekisteröityvät K-Plusohjelmaan vuoden 2014 aikana, osallistuvat arvontaan, jossa on huikeita palkintoja. Primus on Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu henki- ja tapaturmavakuutus. Tullivirkamiesliiton jäsenet ja heidän perheenjäsenensä saavat tuntuvia saavat tuntuvia alennuksia ja etuja Primus-vakuutuksista. Tarkista, että omat vakuutuksesi ja niihin liittyvät edut ovat ajan tasalla ja että olet mukana K-Plusohjelmassa ja samalla siihen liittyvässä kilpailussa. Jos vakuutuksesi ovat muussa yhtiössä, vertaa niihin liittyviä maksuja ja etuja LINKIT IFIIN JA KALEVAAN.

Vakuutustarjonnan lisäksi liittohallituksen jäsenet saivat tutkija Sami Karusalmelta mielenkiintoisen katsauksen vakuutustutkinnasta ja esimerkkejä tapahtuneista vahingoista. Kaikista vahingoista noin 0,1 %, eli noin 2000 tapausta vuodessa otetaan tutkintaan suomalaisissa vakuutusyhtiöissä. Vakuutustutkinnan tärkeimmät tehtävät ovat rikollisuuden torjunta ja paljastaminen ja epäselvien vahinkojen tutkinta. Sidosryhmäyhteistyötä tehdään mm. Tullin, Poliisin, Rajan, Veron, ulosottoviranomaisen ja tuomioistuinten kanssa. Tutkinnassa selvitetään vahingon olosuhteita ja pyritään tekemään oikea korvauspäätös. Vakuutusvilppiä yrittävät amatöörit, taparikolliset ja amatöörit. Amatöörien vahinkotapaukset ovat todellisia ja vakuutukset kunnossa, mutta tapahtumia sekä kaunistellaan että vääristellään ja vahinkomääriä paisutellaan. Taparikolliset ottavat vakuutuksia selkeästi huijaustarkoituksessa ja ammattirikolliset tekevät lukumäärältään vähäisiä, mutta vaikutukseltaan sitäkin isompia vakuutushuijauksia. Esityksen lopuksi nähdyt vahinkoesimerkit osoittivat, että tutkinnassa hyvinkin mitättömältä vaikuttava havainto voi johtaa isojen rikosten jäljille. Intensiivinen julkisuuden hyväksikäyttö on myös auttanut paljastamaan isoja juttuja.

Asiakaspalveluhanke ja toimipaikkojen lakkauttaminen

Tullivirkamiesliitto on saanut Tullin hallinto-osastolta 11.12.2014 päivätyn kirjeen, joka koskee Lappeenrannan, Kouvolan, Loviisan ja Keski-Vantaan toimipaikkojen lakkauttamista ja niistä aiheutuvia henkilöstövaikutuksia. Lakkautettavien toimipaikkojen yhteensä 30 henkilölle osoitetaan tehtäviä pääosin työssäkäyntialueelta. Lappeenrannan 10 henkilön työtehtävät siirtyvät Nuijamaalle tai Imatralle, Kouvolan 5 henkilön tehtävät joko junaryhmään tai Kotkaan, sekä Keski-Vantaan 7 ja Loviisan 8 henkilöä tullin muihin toimipisteisiin tai Kotkaan. Siirtyville henkilöille ei ole muutoskeskustelujen yhteydessä esitetty muita vaihtoehtoja. Tullivirkamiesliitto pyrkii selvittämään, olisiko jo tässä vaiheessa mahdollista ottaa käyttöön Aspa-hankkeen tehtäväpankki, jos siirtyminen toiseen toimipaikkaan on joissain tapauksissa ylivoimaisen vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Asiakkaita varten Tullin verkkosivuille on avattu kuuttatoista eri tullitoimipaikan asiakaspalvelun lakkauttamista koskeva muutossivusto. Tässä vaiheessa sivuston sisältö koskee ensisijaisesti Lappeenrannan (Mustolan), Kouvolan, Loviisan ja Keski-Vantaan asiakaspalvelupisteiden lakkauttamista vuoden 2015 alussa.

Palkkatyöryhmä ja palkkatiimi

Työantajaosapuoli aikoo asettaa työryhmän Tullin palkkausjärjestelmän kehittämiseen. Tullivirkamiesliitolle on lähetetty luonnos asettamiskirjeestä. Tulevia kehittämiskohteita ovat kokemusosan poistaminen ja sen lisääminen henkilökohtaisen suoriutumisen arviointiin, henkilökohtaisen suorituksen arviointiasteikon muuttaminen, tehtäväkohtaisen suoritustason määrittäminen uudella tavalla ja Tullin palkkausjärjestelmän vaativuustasokartan tyyppitehtävien päivittäminen ja täsmentäminen sekä vaativuustasokartan päivittäminen. Lisäksi Tullin palkkausjärjestelmän soveltamisohjeen ja vaativuustasokartan päivittämisessä tulee ottaa huomioon EU:n tullien osaamisen viitekehys ja osaamisen kehittämisen suunnitelma. Työryhmätyöskentelyn aikataulu on tammikuun alusta syyskuun puoliväliin.

Palkkausjärjestelmän kehittämiseen asetetaan kuusi eri työryhmää, joihin ei ainakaan tässä vaiheessa esitetä henkilöstöjärjestöjen edustajia. Tullivirkamiesliitto katsoo kuitenkin, että henkilöstön pitäisi olla mukana jo työryhmätyöskentelyssä. Lisäksi Tullivirkamiesliitto pitää esitettyä aikataulua aivan liian optimisena.

Yhteistoiminta- ja luottamusasiat

Lahdessa marraskuussa järjestetyistä liiton yhteistoimintapäivistä on tullut hyvää palautetta. Työnantajaosapuolelle on esitetty toive yhteistoimintakoulutuksesta, jossa keskityttäisiin virkaehtosopimukseen tulleiden muutosten tulkintaan. Lisäksi Tullivirkamiesliiton luottamusmiehet kokevat tarvitsevansa samansisältöistä koulutusta, joka esimiehille on annettu Kieku-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä.

Luottamusasioina on käsitelty mm. lukuisia virkaehtosopimuksen tulkintoja, virkasiirtoja sekä asiakaspalveluhankkeesta aiheutuvia muutoksia henkilöstön virkapaikkoihin ja työtehtäviin.

Pardian edustajakokous ja hallituksen kokous

Pardian edustajakokoukseen Helsingissä 27.11.2014 osallistuivat Tullivirkamiesliitosta Pekka Kolehmainen edustajana, Kari Lehtinen hallituksen jäsenenä ja Liisa Kangassalo tarkkailijana. Pardian hallituksen jäseniksi valittiin Kari Lehtinen ja varajäseniksi Marju Husu ja Ulla Vehviläinen.

Pardian hallituksen kokoukseen 9.12.2014 osallistui Kari Lehtinen. Kokouksessa käsiteltiin työmarkkinatilannetta ja eläkeuudistusta, jossa valtion eläkeratkaisu on yhä avoinna. Pardian uudeksi neuvottelupäälliköksi on valittu Timo Nousiainen. Pardian sääntöjä ollaan muuttamassa ja sitä varten perustetaan työryhmä, jossa pienillä liitoilla tulee olemaan yksi yhteinen edustaja.

Palkansaajien keskusjärjestöt SAK ja STTK sekä useat palkansaajaliitot suunnittelevat uuden suuren palkansaajien keskusjärjestön perustamista. Myös Pardia tulee osallistumaan tähän liittyvään selvitystyöhön.

Liiton lakimiespalvelut

Liitto vaihtaa lakimiestoimistoa. Uusi toimisto on työoikeuteen erikoistunut asianajotoimisto, jonka näkökulma työoikeuteen on työntekijälähtöinen ja joka edustaa palkansaajia työ- ja virkasuhteita koskevissa erimielisyyksissä sekä toimii useiden ammattiliittojen neuvonantajana. Yksittäinen jäsen ei asioi itse suoraan lakitoimistoon, vaan vie asioita eteenpäin liiton luottamusverkoston kautta.

Hissilippuja ei hankita Rukan ja Ylläksen lomakohteisiin

Jäsenistöltä oli tullut aloite hissilippujen hankkimisesta Tullivirkamiesliiton Pohjoisen lomakohteisiin. Liittohallitus ei ollut ehdotuksen kannalla. Liitto perustelee päätöstään sillä, että kyseinen, huomattavan hintava etu hyödyntäisi vain pientä osaa jäsenistöä.

Lomatuet vuodelle 2015

Tullivirkamiesliiton myöntämiä lomatukia vuodelle 2015 haki kuusi henkilöä, joille kaikille myönnettiin lomatukea yhteensä 2000 euroa. Tuen määrään vaikuttavat hakijan ja hänen perheensä olosuhteet.

Liittohallituksen kevätseminaari ja liittokokous

Liittohallituksen kevätseminaarin ajankohta on vaihtunut. Seminaari pidetään 15.-17.4.2015 Helsingin ja Tukholman välillä liikennöivällä Gabriella-laivalla. Liittokokouksen ajankohta on 26.-28.5.2015 myös Helsinki-Tukholmalla laivalla, eli Silja Symphonylla.

Lisätietoja puheenjohtaja Kari Lehtinen kari.lehtinen@tulli.fi tai gsm 040 332 2248

Poppius-apurahat haettavana - Tiedote 33/2014

Liitto edistää ja tukee Poppius-stipendirahaston avulla yhdistystensä jäsenten ammattiopintoja ja -taitoja sekä sivistystarpeita. Tätä varten liittohallitus voi myöntää stipendejä, opinto-, matka- ja muita apurahoja ja korvata opintoihin liittyviä erilaisia materiaali-, majoitus- ja matkakuluja. Katso tarkemmat hakuohjeet ja rahaston säännöt liiton nettisivuilta http://www.tvml.fi/jasenyys/jaesenedut-7/poppius-rahasto

Jätä vapaamuotoinen hakemuksesi liitteineen 9.1.2015 mennessäsähköpostilla liisa.kangassalo@tulli.fi tai kirjeitse osoitteella Tullivirkamiesliitto r.y., PL 373, 00121 Helsinki. Muista myös esittää haettava euromäärä! Merkitse sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoreen sana "Poppius".

Hakemukset käsitellään liittohallituksen kokouksessa 14.1.2015 ja

jokaiselle hakijalle ilmoitetaan päätöksestä sähköpostilla.

Lisätietoja sihteeri Liisa Kangassalo liisa.kangassalo@tulli.fi tai gsm 040 500 9926

Luottamusmiesvaihdos ja Pardian edustajakokous Helsingissä - Tiedote 32/2014

Helsingin tulliin kuuluvien Vuosaaren, Länsisataman ja Loviisan luottamusmiehenä 1.12.2014 lukien toimii Petri Peippo. Petrin tavoitat numerosta 040 332 8899 tai sähköpostilla petri.peippo@tulli.fi

Pardian edustajakokous 27.11.2014

Pardian edustajakokous pidettiin Helsingin messukeskuksessa ja Tullivirkamiesliiton virallisena edustajana kokoukseen osallistui Pekka Kolehmainen. Liittoa edustivat myös puheenjohtaja Kari Lehtinen Pardian hallituksen jäsenenä, Esa Annala Pardian varatoiminnantarkastajana sekä Liisa Kangassalo tarkkailijana. Pardian hallitukseen nimettiin Kari Lehtinen, hänen henkilökohtaiseksi 1. varajäsenekseen Marju Husu ja 2. henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Ulla Vehviläinen.

Pardian puheenjohtaja Niko Simola esitteli Pardian painopistealueet ja toimintasuunnitelman vuodelle 2015. Ensi vuoden pääteema on vaikuttaminen. Se on jaettu kolmeen painopistealueeseen: virka- ja työehtosopimustoiminta, vaikuttaminen eduskuntavaaleihin ja hallitusohjelmaan sekä osallistu ja vaikuta. Viimeksi mainittuun liittyen on tällä viikolla avautunut Pardian Twitter, jota testattiin myös kokouksen kuluessa. Käy tviittaamassa #Pardia!

Simolan mukaan eläkeikärajan asteittainen nosto 2 vuodella oli kipeä ratkaisu, mutta se tuo tullessaan jotain hyvääkin, kuten oikeudenmukaiset eläkekarttumat, erilaiset joustoelementit ja se parantaa nuorten työntekijöiden asemaa.

 Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti keskusjärjestöt neuvottelevat 15.6.2015 mennessä viimeisen sopimusvuoden palkankorotuksista ja mahdollisesti sopimuksen jatkosta. Reunaehdot ovat selkeät: Pardia tulee sanomaan jyrkästi ei mahdollisille ehdotuksille palvelussuhteen ehtojen heikentämisestä ja palkka-alennuksista. Simolan mukaan myös työelämän laatukysymyksille on oltava tilaa tulevissa keskitetyissä ratkaisuissa, sillä pelkkiin palkkaratkaisuihin ei tule tyytyä.

Simola korosti, että tulevalla hallituskaudella on määriteltävä selkeästi valtion rooli ja tehtävät. Viime vuosien määrärahaleikkausten vuoksi valtionhallinnon voimavarat ja tehtävät eivät enää kohtaa. Kun valtion resursseja on karsittu, tulee lainsäädäntöäkin muuttaa vastamaan tehtyjä muutoksia. Kuluva vuosi on ollut valtiolle raskas: yt-neuvotteluja on käyty monissa virastoissa ja tahti jatkuu. Valtion työntekijöiden määrä on viimeisen 10 vuoden aikana laskenut 90.000:sta 80.000:een ja sen arvioidaan olevan 76.200 vuoden 2015 loppuun mennessä.

Simola selvitti maanantai-iltana hotelli Tornissa käytyä keskustelua työmarkkinajärjestöjen mahdollisesta yhdistämisestä. Liittojohtajat sitoutuivat esittämään omissa liitoissaan ja keskusjärjestöissään selvitystyöhön ryhtymistä ja kutsuvansa kaikki muutkin halukkaat järjestöt eri keskusjärjestöistä mukaan. Kyseessä on siis alustava selvitys, eikä minkäänlaisia päätöksiä asiassa ole tehty. Asia tullaan aikanaan käsittelemään Pardian hallituksessa.

STTK:n Jukka Ihanus selvitti STTK:n yhteiskunnallista vaikuttamista. STTK tukee liittojensa ydintoimintaa eli jäsenten elämänlaadun parantamista ja edunvalvontaa. STTK pyrkii turvaamaan julkiset palvelut, eläkkeet, sosiaaliturvan, työelämässä muutosturvan, työhyvinvoinnin, koulutuksen ja osaamisen sekä toimeentulon parantamalla ostovoimaa, työllisyyttä, kilpailukykyä ja verotusta. Myös Pardia on omalta osaltaan vahva vaikuttaja edustaessaan n. 60.000 valtion työntekijää. Yhteiskunnallisella vaikuttamisella tavoitellaan mm. sitä, että työntekijällä on enemmän vaikutusmahdollisuuksia oman työnsä tekemiseen sekä työssä jaksamiseen, tai sillä pyritään estämään negatiivisia asioita. Esim. vuorotteluvapaa tulee olemaan seuraavan hallituksen tarkasteltavana! Päättäjät kuuntelevat ammattijärjestöjä, koska näillä on asiantuntijuutta sekä joukkovoimaa ja vaikuttaminen onnistuu, mikäli kulloiseenkin tilanteeseen on tarjota ratkaisumalleja.

Työmarkkinatilanteesta, virka- ja työehtosopimusneuvotteluista ja eläkeuudistuksesta kertoi Pardian Harri Sirén. Eläkeuudistus tulee voimaan 1.1.2017 ja työn sankareille tarkoitettu työuraeläke otetaan käyttöön vuonna 2018. Uudistuksessa ei kajota työttömyysputkeen. Osittain varhennettu vanhuuseläke korvaa osa-aikaeläkkeen ja eläkkeiden superkarttuma poistuu. Sitä korvaa kuitenkin 0,4 % kuukausittainen korotus (lasketaan eläkkeen määrästä), mikäli työskentelyä jatketaan eläkeikärajan jälkeen.

Sirenin mukaan työantajan tulkintaetuoikeuteen pitää saada muutos ja ongelmia aiheuttaneesta ”sopimusshoppailusta” on päästävä eroon. Shoppailussa työnantaja vaihtaa työehtosopimusta saadakseen kustannussäästöjä. Hän kertoi lisäksi neuvottelujärjestelmän uudistamisesta ja valtiontalouden tilasta. Heikot talousnäkymät tuntuvat valtionsektorilla. Irtisanomisia ja lomautuksia on koettu jo monessa paikassa, ja todennäköisesti lisää on tulossa. Pardia jatkaa vaikutustyötään ja toivoo, että esimerkiksi muutosturvaa kehitettäisiin lupausten mukaisesti. Pardia tarjoaa yt-neuvotteluja varten tukipakettia PardiaPlus-verkkosivuillaan (avoin jäsenille, vaatii kirjautumisen).

Lue lisää edustajakokouksessa käsitellyistä asioista www.pardia.fi

Lisätietoja puheenjohtaja Kari Lehtinen kari.lehtinen@tulli.fi tai gsm 040 332 2248

Lisää artikkeleita...