Kaikkea hyvää tulevalle vuodelle 2018!

Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta! Toivotamme kaikille onnellista ja menestyksekästä Uutta Vuotta 2018!

Liittohallituksen kokous 12.12.2017 - Tiedote 21/2017

Liiton sääntöjen muutos

Tullivirkamiesliiton työvaliokunnan valmistelemat muutetut säännöt on lähetetty patentti- ja rekisterihallitukselle ennakkotarkastukseen ja ne on tarkoitus hyväksyttää toukokuun 2018 liittokokouksessa ennen henkilövalintoja. Sääntömuutoksella seuraava liittohallituksen ja puheenjohtajan kausi olisi kolmevuotinen, eli toukokuusta 2018 toukokuuhun 2021.

Keskusjärjestöasiat

Akavan syysliittokokous pidettiin 28.11.2017. Kokouksessa AVAn liittokokousedustajina olivat Kirsi Huhtamäki (VeroVL) ja Jari Nieminen (Tvml). Kokouksessa mm. päätettiin äänestyksen jälkeen lakkauttaa Akavan aluetoiminta, päätettiin Akavan jäsenmaksun suuruudesta ja tehtiin henkilövalinnat Akavan hallitukseen kaudelle 2018 – 2019.

AVAn tavoitteena on saada paikka JUKOn turvallisuusjaostosta. Jos tämä toteutuu, Tullivirkamiesliiton luottamusmiehet voivat mm. osallistua turvallisuusjaoston jäsenille räätälöityihin luottamusmieskoulutustilaisuuksiin. Liitto pitää turvallisuusjaostoa tärkeänä, sillä ko. koulutuksissa ja jaoston kokouksissa käsitellään mm. jaksotyöhön liittyviä kysymyksiä, jotka koskevat monia Tullin työntekijöitä.

JUKOn valtion keskuslakkotoimikunnan kokouksessa 4. joulukuuta kartoitettiin Tullivirkamiesliiton lakkovalmiutta ja lakko-organisaatiota.

AVAn kick-off-tilaisuus pidettiin 11.joulukuuta Hotelli Presidentissä. Tilaisuuteen osallistuivat mm. Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder, Jukon neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, Jukon toiminnanjohtaja Maria Löfgren, Verohallinnon ylijohtaja Arto Pirinen, Verohallinnon hallintojohtaja Tommi Kämpe ja Tullin johtaja Hannu Lappi. Tilaisuuteen osallistuneet Tullivirkamiesliiton liittohallituksen jäsenet ja toimihenkilöt pitivät tilaisuutta onnistuneena, tunnelma oli rento ja mielipiteitä vaihdettiin vilkkaasti niin työnantajien kuin AVAlaisten liittojen edustajienkin kanssa.

VES-asiat

Keskusjärjestötason (JUKO) virkaehtosopimusneuvottelut ovat käynnistyneet. Jukon tavoitteita ei vielä ole lyöty lukkoon, mutta sen tähtäimessä on 1-vuotinen sopimuskausi ja prosenttimääräinen palkankorotus. Ainakin tässä vaiheessa osapuolilla on vahva näkemys siitä, että valtiosektorilla saadaan aikaan sopimus, mutta kuntapuolella voi olla vaikeaa esim. lomarahaleikkausten ja siitä seuranneiden valtion osuuksien leikkausten takia. Valtiosektorikin tavoittelee lomarahaleikkauksista luopumista sopimuskauden kahden viimeisen vuoden osalta.

Tullin palkkatyöryhmän kokouksessa 14. marraskuuta käytiin läpi Mandatum Lifen tuottamaa palkkavertailua, joka käsitti 59 organisaatiota ja 33 000 palkansaajaa. Tullivirkamiesliitto kiinnitti huomiota miesten ja naisten mediaanipalkkojen eroihin vaativuustasoilla 9-13. On esitetty oletuksia, että em. tasoilla miehet ovat halukkaampia ottamaan ilta- ja yövuoroja, mikä korottaa palkkoja, mutta kunnon selvitystä asiasta ei ole tehty. Tullivirkamiesliitto katsoo, että selvitys on syytä tehdä.

Yt-asiat

Hallinnon ja puheenjohtajien tapaamisessa 14. marraskuuta käytiin läpi varastovalvonnan kehittämisestä tehtyä raporttia. Toimintoja ollaan osittain siirtämässä toimipaikkaosastolta yritystarkastukseen. Varastovalvonnan henkilöstöltä saadun palautteen perusteella he kokevat uudistuksen positiivisena.

Hallinnossa on tekeillä organisaatiouudistus, jota hallinnon johtoryhmä käsitteli kokouksessaan 12. joulukuuta. Liittojen puheenjohtajat tapaavat ko. asiassa hallinnon edustajia 20. joulukuuta.

Liiton lomatuet vuodelle 2018

Tullivirkamiesliiton hallitus päätti maksaa lomatukea neljälle hakijalle. Yhden hakemuksen käsittely siirrettiin tammikuun kokoukseen.

Seuraavat kokoukset

Tullivirkamiesliiton hallituksen seuraavat kokoukset pidetään 30. tammikuuta 2018 sekä 19. helmikuuta ja 15. maaliskuuta. Laajennetun hallituksen kevätseminaari pidetään 9.-11. huhtikuuta Viking Gabriellalla. Liittohallituksen kokoontumiselle on varattu tarvittaessa ylimääräinen päivä 10. toukokuuta. Liittokokous pidetään 24.-25. toukokuuta Turussa.

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2018!

Tullivirkamiesliitto on lahjoittanut joulukortteihin varatut rahat Hyvä joulumieli -keräykseen ja toivottaa jäsenilleen, yhteistyökumppaneilleen sekä koko Tullin henkilöstölle oikein rentouttavaa joulunaikaa ja onnea tulevalle vuodelle 2018!

 

Tiedustelut:

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com gsm 040 332 6739

 

 

Poppius-apurahat haettavana - Tiedote 20/2017

Tullivirkamiesliitto tukee Poppius-rahaston avulla jäsenyhdistysten jäsenten opintoja tullityössä tarvittavien ammattitietojen ja -taitojen syventämiseksi ja kehittämiseksi sekä harkinnan mukaan jäsenten muitakin sivistystarpeita. Liittohallitus voi myöntää apurahaa opinto-, matka- ja muihin kuluihin kotimaassa ja myös kieliopintokursseihin ulkomailla.

Jätä vapaamuotoinen hakemuksesi liitteineen 20.1.2018 mennessä mieluimmin sähköpostilla liisa.kangassalo@tulli.fi (postitse osoitteella Tullivirkamiesliitto r.y., PL 51, 00521 Helsinki). Merkitse sähköpostin aiheeksi (tai kirjekuoreen) sana Poppius. Liitä mukaan tarvittavat tositteet ja muista myös esittää haettavan tuen euromäärä!

Katso myös alla olevat Poppius-rahaston säännöt ja tarkemmat hakuohjeet.

Hakemukset käsitellään liittohallituksen kokouksessa 30.1.2018 ja jokaiselle hakijalle ilmoitetaan päätöksestä sähköpostilla.

 

 Hakuohjeet

Sääntöjen mukaan myönnettävistä apurahoista päättää Tullivirkamiesliiton hallitus

kaksi kertaa vuodessa. Apurahan hakemisesta ilmoitetaan jäsenistölle

Tullivirkamiesliiton tiedotteella ja liiton internet-sivulla. Erityisestä syystä apurahaa voidaan myöntää muulloinkin.

 Kirjallisesta hakemuksesta tulee ilmetä:

1) hakijan täydelliset henkilötiedot ja jäsenyhdistys

2) apurahan käyttötarkoitus mahdollisine suunnitelmineen ja ohjelmineen

3) ajankohta, johon mennessä apuraha aiotaan käyttää

4) haettavan apurahan suuruus sekä tiedot siitä, onko hakenut ja saanut apurahaa tai muuta tukea muualta samaan käyttötarkoitukseen.

 

Poppiusrahaston säännöt

1 § Rahaston tarkoituksena on edistää ja tukea Tullivirkamiesliitto ry:n jäsenyhdistysten jäsenten opintoja tullityössä tarvittavien ammattitietojen ja -taitojen syventämiseksi ja kehittämiseksi sekä muutenkin edistää ja tukea jäsenten sivistystarpeita.

2 § Tarkoituksen toteuttamiseksi Tullivirkamiesliitto ry:n hallitus voi myöntää apurahaa opinto-, matka- ja muihin kuluihin kotimaassa sekä kieliopintokursseihin myös ulkomailla.

3 § Rahaston alkupääoma oli rahastoa perustettaessa kymmenentuhatta (10 000) markkaa. Rahaston arvosta voidaan jakaa apurahoina vuosittain enintään kymmenen (10) prosenttia. Rahastoon voidaan siirtää vuosittain tulo- ja menoarviossa mahdollisesti varattu määräraha. Rahasto voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia. Rahaston sääntöjen mukaisesti huomioidaan lahjoittajien mahdollisesti määrittelemät käyttötarkoitukset.

4 § Apuraha haetaan Tullivirkamiesliitto ry:n hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti kirjallisesti pääsääntöisesti etukäteen ennen apurahan käyttötarkoituksen päättymistä.

5 § Apurahaa voidaan myöntää samaan tarkoitukseen vain yhden kerran. Apurahaa ei voida myöntää samalle hakijalle kuin joka kolmas (3) vuosi.

6 § Apurahaa ei saa siirtää toiselle henkilölle. Apurahan saajan tulee kahden (2) kuukauden kuluessa käyttötarkoitukseen liittyneen toimenpiteen päättymisestä antaa Tullivirkamiesliitto ry:n hallitukselle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä. Jos selvitystä ei anneta, apurahan saaja on velvollinen palauttamaan maksetun apurahan Tullivirkamiesliitto ry:lle. Tullivirkamiesliitto ry:llä on vapaa oikeus käyttää omissa tarkoituksissaan tehtyä selvitystä.

7 § Apurahaa ei myönnetä Tullivirkamiesliitto ry:n eläkeläisjäsenille.

 

Lisätietoja
Sihteeri Liisa Kangassalo liisa.kangassalo@tulli.fi tai gsm 040 332 2101

 

Lisää artikkeleita...