Puheenjohtajan joulutervehdys

Historiallinen vuosi päättymässä

Vuosi 2020 jää historiankirjoihin erittäin ikävästä pandemiasta, mutta myös suuresta työelämän muutoksesta. Yksityisellä sektorilla työt mm. palvelualoilla vähenivät. Henkilöstöä lomautettiin ja työntekijöitä irtisanottiin. Työelämä muuttui pysyvästi niissä tehtävissä, joissa on mahdollista tehdä etätyötä. Etätyö tulee jäämään yhä kasvavaksi työnteon muodoksi, niin myös valtion virastojen tehtävissä. Tehtävissä, joissa taistellaan etulinjassa, ei kuitenkaan ole aina mahdollisuutta tehdä työtä etänä, vaan on pakko kohdata asiakkaita, vaikka olisi minkälainen pandemia. Kiitos teille kaikille, että pidätte Tullin toiminnot käynnissä, työskentelitte sitten etulinjassa tai kotona etätöissä!

Alkuvuodesta 2020 valtiolle saatiin neuvoteltua virka- ja työehtosopimus (VES) ajalle 1.4.2020 – 28.2.2022. Neuvottelutulosta on pidettävä erinomaisena, kun huomioidaan, että neuvoteltiin pandemian jo ollessa käynnissä. Vaikka kaikkia tavoitteitamme emme neuvotteluissa saavuttaneet, niin sopimuskaudelle saatiin neuvoteltua mm. palkankorotukset sekä lisäksi virastokohtainen neuvotteluerä. Korvauksettomista Kiky-työajanpidennyksistä luovuttiin lokakuun alussa.

Vuosi 2021 näyttää Tullin osalta hyvältä. Tullin budjetissa ei ole mitään hälyttävää. Työtä meillä tullilaisilla riittää. Brexit, arvonlisäveron alarajan poistuminen ja useat ICT hankkeet lisäävät merkittävästi Tullin työtä. VES sopimuksen mukaiset korotukset palkkoihin ovat tulossa kesäkuussa 2021. Paikallisen virastoerän kohdentaminen ratkeaa kevään 2021 neuvotteluissa. Voimme olla näiltä osin levollisin mielin.

Toivotan oikein hyvää joulua ja uutta vuotta 2021 kaikille liittomme jäsenille sekä yhteistyökumppaneillemme!

Jari Nieminen

Puheenjohtaja

Tullivirkamiesliitto ry

  IMG 0479

 

 

Liittohallituksen kokous 18.11.2020 - Tiedote 30/2020

Työttömyyskassa Aaria

Työttömyyskassat Statia ja Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa JYTK sulautuvat JATTK-työttömyyskassaan. Finanssivalvonta on antanut hyväksyntänsä sulautumiselle. Uusi yhteinen työttömyyskassa, jonka nimi on Työttömyyskassa Aaria aloittaa toimintansa 1.1.2021. Yhdistymisellä vahvistetaan kustannustehokkuutta ja vakavaraisuutta. Sulautumisen jälkeen Työttömyyskassa Aariassa on noin 110 000 jäsentä.

Tullin työsuojelun keskustoimikunta

Tullin työsuojelun keskustoimikunta kokoontui 23.10.2020. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

Työtapaturman ilmoittaminen muuttuu 1.1.2021

Valtion henkilöstön työtapaturmailmoitukset on aiemmin hoidettu niin, että vahingon kärsinyt ilmoittaa tapaturman tiedot ja toimittaa mahdolliset lääkärintodistukset oman viraston tapaturma-asiamiehelle. Tapaturma-asiamies on ilmoittanut tapaturman Valtionkonttoriin korvauskäsittelyä varten.

Käytäntö muuttuu vuoden alusta niin, että vahingon kärsinyt tekee itse ilmoituksen Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa. Tämän jälkeen tapaturma-asiamies saa tarkastettavasta ilmoituksesta viestin viraston tapaturma-asiamiesten yhteiseen sähköpostiin. Sähköisessä asiointipalvelussa vahingon kärsinyt tunnistautuu vahvasti ennen ilmoituksen tekemistä. Muutoksen myötä tapaturma-asiakkaille halutaan tarjota nopeampaa ja parempaa palvelua. Prosessi nopeutuu, kun tieto vahingosta tulee Valtiokonttorille heti vahingoittuneen omalla ilmoituksella.

Suojavälinetyöryhmä jatkaa toimintaansa

Tullin Koronavirustyöryhmä on perustanut kesäkuussa suojaväline-loppuraporttinsa jättäneen ja samalla toimintansa lopettaneen Koronavirus-suojavälinetyöryhmän uudelleen supistetummalla kokoonpanolla ja laajemmalla tehtäväkentällä. Lisätietoa työryhmän tehtävistä ja kokoonpanosta löytyy Tullin intranetistä.

Vastamelukuulokkeet toimistokäyttöön

Työpaikalla, työympäristössä tai työtehtävissä voi olla keskittymistä haittaavia häiriötekijöitä. Häly ja häiritsevien äänien aiheuttamat työn keskeytykset ovat työturvallisuuden näkökulmasta psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Hälystä ja häiritsevistä äänistä kuormittuvalle työntekijälle voi työnantaja tarvittaessa hankkia vastamelukuulokkeet.

Perusedellytyksenä on, että hälyongelma on tunnistettu työpaikkaa tai -tehtävää koskevassa paikallisessa työsuojelun riskienarvioinnissa sekä määritetty toimenpiteet hälyn poistamiseksi tai pienentämiseksi. Hälystä ja häiritsevistä äänistä kuormittuneen työntekijän on ilmoitettava ongelmasta esimiehelleen, sekä tarvittaessa paikalliselle työsuojeluvaltuutetulle. Esimiehen on pyrittävä poistamaan tai pienentämään hälyä, esimerkiksi työpaikan ns. yhteisten pelisääntöjen noudattamisen valvonnalla.

Jos hälyn poistamiseen tai pienentämiseen tehdyt toimenpiteet eivät riitä tai niitä ei pystytä tekemään, hälystä aiheutuvaa riskiä voidaan lähteä pienentämään hankkimalla työntekijälle vastamelukuulokkeet.

Työtehtävien ja -tilojen osalta edellytetään, että hälystä kuormittunut työntekijä tekee keskittymistä vaativaa työskentelyä, työpaikalla ei ole vetäytymistiloja tai hiljaisia työpisteitä tai työntekijän kanssa samassa työtilassa on asiakaspalvelua tai äänekkäitä laitteita. Lisäksi hankinta vaatii aina esimiehen puollon. Vastamelukuulokkeet tarvitseva työntekijä tekee tarve-esityksen ICT-hankintakanavan kautta ja lähettää sen esimiehelleen.

Tilapäiset häly ja häiritsevät äänet

Remontoinnista aiheutuvien väliaikaisten hälyongelmien pienentämiseksi Tullin toimitilaryhmä neuvottelee vuokranantajan tai urakoitsijan kanssa mahdollisuudesta rajata melua aiheuttavat työvaiheet sovittuihin kellonaikoihin. Tarvittaessa työntekijät voivat väliaikaisten hälyongelmien vuoksi ensisijaisesti tilata käyttöönsä korvatulppia.  

Tullin tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöryhmä

Työryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Päivitettyä Tullin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa käsitellään Tullin johtoryhmässä, jonka jälkeen päivitetty suunnitelma julkaistaan.

JUKOn valtion neuvottelukunnan seminaari

JUKOn valtion neuvottelukunnan seminaari pidettiin 7.-8.11.2020.Seminaariin oli kutsuttu VM:n neuvottelujohtaja Sari Ojala, joka kertoi tilastotietojavaltiosektorista, sekä ajankohtaisista aiheista, kuten etätyön pysyvyys yms. Muina seminaarin aiheina JUKOn valtion neuvottelukunnassa olivat edellisen VES kierroksen kokemusten läpikäynti sekä seuraavaan kierrokseen valmistautuminen, aikataulu ja työtaisteluvalmius.

Tullivirkamiesliiton vuoden 2021 liittokokous

Liiton hallitus päätti, että Tullivirkamiesliiton kevätliittokokous pidetään 19. - 20.5.2021. Kevätliittokokouksessa valitaan liitolle hallitus ja puheenjohtaja kolmeksi vuodeksi eli kaudelle 2021 - 2024. Kokouspaikka vahvistetaan myöhemmin.

Tiedustelut

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

 

 

Poppius-apurahat haettavana - Tiedote 29/2020

Tullivirkamiesliitto tukee Poppius-rahaston avulla jäsenyhdistysten jäsenten opintoja tullityössä tarvittavien ammattitietojen ja -taitojen syventämiseksi ja kehittämiseksi sekä harkinnan mukaan jäsenten muitakin sivistystarpeita. Liittohallitus voi myöntää apurahaa opinto-, matka- ja muihin kuluihin kotimaassa ja kielikursseihin myös ulkomailla.

Jätä vapaamuotoinen hakemuksesi liitteineen 31.12.2020 mennessä mieluimmin sähköpostilla liisa.kangassalo@tulli.fi (tai postita osoitteella Tullivirkamiesliitto r.y., PL 235, 00101 Helsinki). Merkitse sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoreen tunnukseksi sana Poppius. Liitä mukaan tarvittavat tositteet ja muista myös esittää haettavan tuen euromäärä!

Katso myös alla olevat Poppius-rahaston tarkemmat hakuohjeet ja säännöt.

Hakemukset käsitellään liittohallituksen kokouksessa tammikuussa 2021 ja jokaiselle hakijalle ilmoitetaan päätöksestä sähköpostilla.

Poppius-apurahan hakeminen

Sääntöjen mukaan myönnettävistä apurahoista päättää Tullivirkamiesliiton hallitus kaksi kertaa vuodessa kesäkuun ja joulukuun loppuun mennessä. Apurahan hakemisesta ilmoitetaan jäsenistölle Tullivirkamiesliiton tiedotteella ja liiton internet-sivulla. Erityisestä syystä apurahaa voidaan myöntää muulloinkin.

Kirjallisesta hakemuksesta tulee ilmetä

  1. hakijan täydelliset henkilötiedot ja jäsenyhdistys
  2. apurahan käyttötarkoitus mahdollisine suunnitelmineen ja ohjelmineen
  3. ajankohta, johon mennessä apuraha aiotaan käyttää
  4. haettavan apurahan suuruus sekä tiedot siitä, onko hakenut ja saanut apurahaa tai muuta tukea muualta samaan käyttötarkoitukseen.

Poppiusrahaston säännöt

1 § Rahaston tarkoituksena on edistää ja tukea Tullivirkamiesliitto ry:n jäsenyhdistysten jäsenten opintoja tullityössä tarvittavien ammattitietojen ja -taitojen syventämiseksi ja kehittämiseksi sekä muutenkin edistää ja tukea jäsenten sivistystarpeita.

2 § Tarkoituksen toteuttamiseksi Tullivirkamiesliitto ry:n hallitus voi myöntää apurahaa opinto-, matka- ja muihin kuluihin kotimaassa sekä kieliopintokursseihin myös ulkomailla.

3 § Rahaston alkupääoma oli rahastoa perustettaessa kymmenentuhatta (10 000) markkaa. Rahaston arvosta voidaan jakaa apurahoina vuosittain enintään kymmenen (10) prosenttia. Rahastoon voidaan siirtää vuosittain tulo- ja menoarviossa mahdollisesti varattu määräraha. Rahasto voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia. Rahaston sääntöjen mukaisesti huomioidaan lahjoittajien mahdollisesti määrittelemät käyttötarkoitukset.

4 § Apuraha haetaan Tullivirkamiesliitto ry:n hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti kirjallisesti pääsääntöisesti etukäteen ennen apurahan käyttötarkoituksen päättymistä.

5 § Apurahaa voidaan myöntää samaan tarkoitukseen vain yhden kerran. Apurahaa ei voida myöntää samalle hakijalle kuin joka kolmas (3) vuosi.

6 § Apurahaa ei saa siirtää toiselle henkilölle. Apurahan saajan tulee kahden (2) kuukauden kuluessa käyttötarkoitukseen liittyneen toimenpiteen päättymisestä antaa Tullivirkamiesliitto ry:n hallitukselle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä. Jos selvitystä ei anneta, apurahan saaja on velvollinen palauttamaan maksetun apurahan Tullivirkamiesliitto ry:lle. Tullivirkamiesliitto ry:llä on vapaa oikeus käyttää omissa tarkoituksissaan tehtyä selvitystä.

7 § Apurahaa ei myönnetä Tullivirkamiesliitto ry:n eläkeläisjäsenille.

 Lisätietoja
Sihteeri Liisa Kangassalo liisa.kangassalo@tulli.fi tai gsm 040 332 2101