Poppius-apurahat jäsenten haettavissa - Tiedote 9/2021

Tullivirkamiesliitto tukee Poppius-rahaston avulla jäsenyhdistysten jäsenten opintoja tullityössä tarvittavien ammattitietojen ja -taitojen syventämiseksi ja kehittämiseksi sekä harkinnan mukaan jäsenten muitakin sivistystarpeita. Liittohallitus voi myöntää apurahaa opinto-, matka- ja muihin kuluihin kotimaassa ja kielikursseihin myös ulkomailla.

Jätä vapaamuotoinen hakemuksesi liitteineen 30.6.2021 mennessä mieluimmin sähköpostilla liisa.kangassalo@tulli.fi (tai postita osoitteella Tullivirkamiesliitto r.y., PL 235, 00101 Helsinki). Merkitse sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoreen tunnukseksi sana Poppius. Liitä mukaan tarvittavat tositteet ja muista myös esittää haettavan tuen euromäärä!

Katso myös alla olevat Poppius-rahaston säännöt ja tarkemmat hakuohjeet.

Hakemukset käsitellään liittohallituksen kokouksessa elokuussa ja jokaiselle hakijalle ilmoitetaan päätöksestä sähköpostilla.

Poppius-apurahan hakeminen

Sääntöjen mukaan myönnettävistä apurahoista päättää Tullivirkamiesliiton hallitus kaksi
kertaa vuodessa kesäkuun ja joulukuun loppuun mennessä. Apurahan hakemisesta ilmoitetaan jäsenistölle Tullivirkamiesliiton tiedotteella ja liiton internet-sivulla. Erityisestä syystä apurahaa voidaan myöntää muulloinkin.

Kirjallisesta hakemuksesta tulee ilmetä
1) hakijan täydelliset henkilötiedot ja jäsenyhdistys
2) apurahan käyttötarkoitus mahdollisine suunnitelmineen ja ohjelmineen
3) ajankohta, johon mennessä apuraha aiotaan käyttää
4) haettavan apurahan suuruus sekä tiedot siitä, onko hakenut ja saanut apurahaa tai muuta tukea muualta samaan käyttötarkoitukseen.

Poppiusrahaston säännöt

1 § Rahaston tarkoituksena on edistää ja tukea Tullivirkamiesliitto ry:n jäsenyhdistysten jäsenten opintoja tullityössä tarvittavien ammattitietojen ja -taitojen syventämiseksi ja kehittämiseksi sekä muutenkin edistää ja tukea jäsenten sivistystarpeita.
2 § Tarkoituksen toteuttamiseksi Tullivirkamiesliitto ry:n hallitus voi myöntää apurahaa opinto-, matka- ja muihin kuluihin kotimaassa sekä kieliopintokursseihin myös ulkomailla.
3 § Rahaston alkupääoma oli rahastoa perustettaessa kymmenentuhatta (10 000) markkaa. Rahaston arvosta voidaan jakaa apurahoina vuosittain enintään kymmenen (10) prosenttia. Rahastoon voidaan siirtää vuosittain tulo- ja menoarviossa mahdollisesti varattu määräraha. Rahasto voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia. Rahaston sääntöjen mukaisesti huomioidaan lahjoittajien mahdollisesti määrittelemät käyttötarkoitukset.
4 § Apuraha haetaan Tullivirkamiesliitto ry:n hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti kirjallisesti pääsääntöisesti etukäteen ennen apurahan käyttötarkoituksen päättymistä.
5 § Apurahaa voidaan myöntää samaan tarkoitukseen vain yhden kerran. Apurahaa ei voida myöntää samalle hakijalle kuin joka kolmas (3) vuosi.
6 § Apurahaa ei saa siirtää toiselle henkilölle. Apurahan saajan tulee kahden (2) kuukauden kuluessa käyttötarkoitukseen liittyneen toimenpiteen päättymisestä antaa Tullivirkamiesliitto ry:n hallitukselle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä. Jos selvitystä ei anneta, apurahan saaja on velvollinen palauttamaan maksetun apurahan Tullivirkamiesliitto ry:lle. Tullivirkamiesliitto ry:llä on vapaa oikeus käyttää omissa tarkoituksissaan tehtyä selvitystä.
7 § Apurahaa ei myönnetä Tullivirkamiesliitto ry:n eläkeläisjäsenille.

Lisätietoja
Sihteeri Liisa Kangassalo liisa.kangassalo@tulli.fi tai gsm 040 332 2101

 

 

Kestävä koti -palvelu – Tiedote 8/2021

Uudessa Kestavakoti.fi -palvelussa voit tutkia nykyisen tai tulevan asuntosi ympäristökestävyyttä. Palvelu auttaa hahmottamaan, mistä ja miten asunnon ympäristövaikutukset syntyvät, miten vaikutuksia voi ennakoida ja miten niihin voi vaikuttaa.

Palvelun tuottamisesta ja asiantuntemuksesta vastaa kestävän liiketoiminnan asiantuntija Gaia Consulting ja palvelua sponsoroi Danske Bank. Palvelu on Suomessa ainutlaatuinen.

Muista myös Danske Bankin asuntolainatarjoukset akavalaisille!

tiedotekuva akava danskebank

Lisätietoja

liisa.kangassalo@tulli.fi tai gsm 040 500 9926

Kalenterikysely tulossa - Tiedote 7/2021

Vuoden 2022 taskukalenterista järjestetään liiton jäsenille webropol-kysely nyt kuluvan toukokuun aikana. Kysely lähetetään työsähköpostiin. Kalenterit toimitetaan vain niille, jotka ovat sen tilanneet. Poikkeuksena ovat TVML Eläkeläiset ry:n jäsenet, joille kalenterit postitetaan ilman eri kyselyä.

Toivomme, että vastaat webropol-kyselyyn myös, mikäli et halua kalenteria.

Mikäli et saa kyselyä tai et voi siihen vastata, voit ilmoittaa kalenteritarpeesta liiton sihteerille (yhteystiedot alla).

Kalenterit jaetaan tilaajille ensisijaisesti tullitoimipaikkojen kautta, mutta jakelutapa tarkistetaan kuitenkin vielä syksyllä.

Lisätietoja
liisa.kangassalo@tulli.fi tai gsm 040 500 9926